null
  • pressmeddelande
  • Corona
  • Förhandling
23 mars 2020

​Avtalsrörelsen 2020 skjuts upp

Sobona och SKR har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Hittills har enbart de avtal (HÖK/AB) som Sobona tecknar tillsammans med SKR förlängts.

Sobona och SKR har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Hittills har enbart de avtal (HÖK/AB) som Sobona tecknar tillsammans med SKR förlängts.
Vi för diskussioner med våra motparter om övriga avtal som tecknats av tidigare KFS respektive Pacta och besked väntas mot slutet av veckan, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020.

-Välfärdens verksamheter behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre. Vi och facken är överens om att inte ta tid och resurser från detta exceptionellt viktiga arbete och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst, säger Joakim Larsson, föreningsstyrelsens ordförande samt ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona samt de fackliga parter som förhandlar om nya avtal; Kommunal, OFR Läkare (Läkarförbundet) och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

-Både arbetsgivare och fack eftersträvar bra och långsiktigt hållbara avtal. Vår gemensamma bedömning är att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar att åstadkomma detta under de närmaste månaderna. Det viktigaste nu är att säkerställa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö och en god vård och omsorg, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i SKR.

Avtalen för OFR Läkare och OFR Allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2020 medan avtalet för Kommunal löper ut den 30 april 2020. Alla dessa avtal förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

Läs vidare: www.sobona.se/avtal2020

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72 

Publicerad: 23 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter