• pressmeddelande
  • Corona
  • Förhandling
20 mars 2020

​Överenskommelse om korttidspermittering

Sobona har tecknat en central överenskommelse om korttidspermittering med motparterna inom branscherna Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, Fastigheter samt Trafik. Inom dessa branscher finns arbetsgivare som kan ha möjlighet att få det statliga stödet vid korttidspermittering.

- Det är positivt att staten stöttar i det finansiellt ansträngda läget, nu krävs samlade insatser mellan stat, myndigheter och arbetsmarknadens parter för att underlätta för särskilt utsatta branscher och arbetsgivare, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Lokalt avtal ska tecknas och det går i korthet ut på att medarbetaren går ner i lön och arbetstid och att mellanskillnaden mellan faktisk arbetstid och den lön som går ut finansieras med ett statligt stöd.

Korttidspermittering är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det är bara kontant lön som avses i stödet och lönedelar över 44 000 SEK per månad är inte aktuella för åtgärden.

Vilka har möjlighet att teckna avtalet?

Möjligheten att teckna lokalt avtal och söka statlig ersättning finns för medlemsföretag inom Sobonas branscher Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, Fastigheter samt Trafik

Detta betyder inte att dessa områden som helhet har rätt till det statliga stödet men att det är Sobonas och motparternas uppfattning att det inom dessa områden finns verksamheter som fyller kriterierna för att kunna motta det statliga stödet.

Aktuella verksamheter skall huvudsakligen inte vara finansierade av offentliga medel. Parternas tolkning är att huvuddelen av omsättningen ska härröra sig direkt från intäkter av besökare, resenärer eller dylikt.

Vi vill vara tydliga med att tecknande av lokalt avtal för korttidspermittering ger en möjlighet till det statliga stödet men att varje enskild organisation själva måste bedöma om deras verksamhet passar in på kriterierna.

Tecknande av lokalt avtal är ingen garanti för att det statliga stödet kommer att betalas ut. Vid osäkerhet bör man kontakta Sobona för rådgivning.

Hur söker jag ersättningen?

Ansökan sker via Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan öppnar den 7 april, då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Stödet kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Det kommer att vara möjligt att söka retroaktivt stöd för tid efter 16 mars eller i vårt fall tecknade av lokalt avtal.

Vad blir kostnaden för verksamheten?

Tillväxtverket anger tre nivåer för nedgång i lön och arbetstid, kostnaderna fördelas enligt nedanstående tabell.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid


För mer information rekommenderar vi Tillväxtverkets frågor och svar-material som uppdateras löpande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktpersoner på Sobona:

Erik Lardenäs, förhandlare, erik.lardenas@sobona.se, tel: 08-452 71 81
Peter Öhrström, förhandlare, peter.ohrstrom@sobona.se, tel: 08-452 77 17

Publicerad: 20 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter