• pressmeddelande
  • Corona
  • Arbetsrätt
  • Förhandling
09 mars 2020

​Förenklad avstängning vid smittorisk

Arbetsgivare som omfattas av Allmänna bestämmelser (AB) har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan Sobona, SKR och de fackliga organisationerna. För arbetsgivare som omfattas av KFS branschavtal gäller fortsatt möjligheten att förbjuda anställds vistelse på arbetsplatsen vid bedömd risk för smittspridning.

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av Covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

- Parterna har slutit en tidsbegränsad överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna agera snabbt och förhindra smittspridning av Covid-19. Det centrala i överenskommelsen är att arbetsgivaren kan fatta beslut om att stänga av en medarbetare utan att överlägga med medarbetarens fackliga organisation inför beslutet, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtalet rätt att stänga av en medarbetare, exempelvis för att förhindra smittspridning på en arbetsplats. Normalt är arbetsgivaren skyldig att ha en överläggning med medarbetarens fackliga organisation innan en avstängning sker. Enligt den överenskommelse parterna nu har träffat görs ett undantag från överläggningsskyldigheten.

- Ett snabbt beslut om avstängning ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse. Vid en avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner, säger John Nilsson.

Den fackliga organisationen ska få information om att arbetsgivaren har stängt av en medarbetare, enligt överenskommelsen. Detta ska ske inom fem dagar efter det att beslut har fattats och arbetstagarorganisationen kan om de ser skäl till det begära överläggning inom sju dagar.

Vid en eventuell avstängning ska arbetsgivaren ange hur länge medarbetaren är avstängd. Under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Under avstängningsperioden är medarbetaren fortfarande i tjänst och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska om möjligt utföra arbete på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Fakta

Överenskommelsen om överläggningsskyldigheten är tidsbegränsad och gäller till och med 31 augusti. Parterna kan fatta beslut om att förlänga överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Förslag kring en liknande överenskommelse som även gäller arbetsgivare som omfattas av KFS branschavtal finns framtaget och förhandlas just nu i samverkan med de fackliga parterna. Men till dess gäller alltså att arbetsgivare kan fatta beslut att förbjuda anställds vistelse på arbetsplatsen vid bedömd risk för smittspridning.

Läs vidare

Råd till dig som arbetsgivare runt coronaviruset 

För mer information kontakta:

John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se förhandlingschef Sobona
Göran Holm, tel: 08-452 72 70, goran.holm@sobona.se förhandlare Sobona

Sobonas servicetelefon: 08-452 75 20, öppet 9-12 vardagar, övriga tider kontakta din branschansvariga förhandlare. 

Publicerad: 09 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter