Kompetensförsörjningsmodellen innebär att den arbetssökande, arbetsgivarens och Arbetsförmedlingens väg synliggörs tillsammans med Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
  • pressmeddelande
  • Validering
  • Kompetensförsörjning
  • Yrkesprofiler
21 februari 2020

​Arbetsförmedlingen beviljar fortsatt stöd till Sobonas arbete med yrkesprofilering, validering och språkutveckling

Sobona har tillsammans med Kommunal och Seko beviljats 2 389 500 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. - Nu skalar vi upp arbetet med validering inom branscherna Energi och Fastigheter samt utvecklar yrkesprofiler inom Personlig assistans, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Sobona har i samverkan utvecklat en modell och ett nationellt system för språkstöd och validering, yrkesprofiler, introduktion och handledning.

- Genom att fortsätta utveckla yrkesprofiler och validering ser vi en möjlighet att följa upp det omfattande arbetet med att skapa praktikplatser som de senaste årens främjandeprojekt genererat i. Vi skapar tillsammans en kedja av insatser som leder till jobb, säger Per Nordenstam.

Kompetensförsörjningsmodellen innebär att den arbetssökande, arbetsgivarens och Arbetsförmedlingens väg synliggörs tillsammans med Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

- Genom att definiera grundläggande kunskapsnivåer för yrken och fastställa kompetens med en kvalitetssäkrad metod skapas anställningsbarhet hos individen. Dessutom stödjer den här processen våra medlemsföretag i att ta ett större och aktivt ansvar för inkluderande kompetensförsörjning, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Mer information:

Kontaktpersoner:

Per Nordenstam, vd Sobona, tel: 08-452 76 65, per.nordenstam@sobona.se
Conny Larsson, projektledare Sobona, tel: 08-452 72 71, conny.larsson@sobona.se

Publicerad: 21 februari, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter