Ny rapport från Sobona och SKR: Mitt i livet - attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv.
  • pressmeddelande
  • Rekrytering
  • Kompetensutveckling
  • Kompetensförsörjning
11 december 2019

​Personer mitt i livet redo att byta yrke

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i studien Mitt i livet undersökt vilka attityder personer mellan 36 och 65 år har till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv. Sex av tio vill kunna distansutbilda sig för ett nytt yrke, en av tre vill jobba till 67 år eller längre och hälften av männen kan tänka sig ett jobb i välfärden.

− Det finns en stor potential för de kommunala företagen att attrahera personer som söker roligare och mer meningsfulla arbeten. Centralt är att de jobb man vill byta till finns i närheten, att det fungerar med familjesituationen, samt att få den ekonomiska situationen säkrad med lön eller studiefinansiering, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Eftersom det råder stora rekryteringsbehov inom hela välfärden krävs ökade möjligheter att rekrytera och utveckla människor som är mitt i arbetslivet. För att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden krävs insatser för att fler personer ska vilja byta yrke.

− Staten behöver till exempel erbjuda fler utbildningar på distans och halvfart och förbättra möjligheterna till studiefinansiering efter 47 års ålder. Då kan personer mitt i livet utbilda sig utanför arbetstid och även kombinera studier med jobb, säger John Nilsson.

− Det måste finnas förutsättningar för att ställa om, vidareutbilda sig eller skaffa sig en helt ny utbildning. Ett förlängt arbetsliv med höjda pensionsåldrar gör att möjligheten att yrkesväxla blir helt nödvändig för många, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner.

Åtta av tio funderar på att byta yrke

Det handlar inte om något utbrett missnöje med det nuvarande jobbet. Tre av fyra trivs i sitt nuvarande yrke och två av tre trivs hos sin nuvarande arbetsgivare. Att många funderar på att byta är en förutsättning för att yrkesväxling till välfärden ska kunna ske.

Sex av tio vill kunna distansutbilda sig för ett nytt yrke

63 procent av de svarande vill kunna studera på distans för att ta steget att vidareutbilda sig för ett nytt yrke. De utbildningar som efterfrågas i störst utsträckning är kortare kurser utanför arbetstid, men även halvtidsstudier mellan ett och två år.

En av tre vill jobba till 67 år eller längre

Normen att gå i pension vid 65 år är fortfarande stark och drygt hälften svarar att de kommer att gå i pension mellan 64 och 66 år. Samtidigt svarar en tredjedel att de kommer jobba till 67 eller längre. Det gäller även bland dagens medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Sex av tio kan också tänka sig att jobba längre än sin tänkta pensionsålder med rätt förutsättningar.

Män intresserade av att jobba i välfärden

De allra flesta yrkena i välfärden är kvinnodominerade. I dag är bara drygt 20 procent av medarbetarna i kommuner och regioner män.

− Undersökningen visar att 49 procent av männen kan tänka sig att jobba i välfärden. Det är en mycket positiv signal. Kommuner, regioner och kommunala företag behöver marknadsföra välfärdsjobben till män och attrahera fler män till välfärdens verksamheter, säger Caroline Olsson.

Fakta om undersökningen

Studien bygger på resultat från en webbenkät som drygt 2 500 personer mellan 36 och 65 år besvarade. Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern under april 2019 på uppdrag av Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Läs rapporten Mitt i livet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:

John Nilsson, john.nilsson@sobona.se förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72

Publicerad: 11 december, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter