De kommunala företagen spelar en fundamental roll i att bära och möjliggöra dagens och framtidens samhällsbygge – historiskt, nu och framåt.
  • pressmeddelande
  • Kommunala företag
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
24 oktober 2019

​Samhällsbygge 2030 – ny rapport om hur hållbarhet skapas i praktiken

De kommunala företagen driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det visar en ny rapport framtagen av Sobona i samarbete med Kairos Future. Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar. Vem eller vilka möjliggör utvecklingen och vilken roll spelar de kommunala företagen för Agenda 2030 som är något de flesta behöver förhålla sig till idag?

- Vi vill öka kunskapen om de kommunala företagens unika position som ledande i utvecklingen mot ökad hållbarhet. Med långsiktighet som ledstjärna skapar de samhällsnytta varje dag. De spelar en stor roll för ett samhälle som präglas av utveckling och tillit och som får människors vardag att fungera, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

I omställningen mot ökad hållbarhet som nu sker är det uppenbart att de kommunala företagen i allra högsta grad är med och bygger samhället, därav rapportens titel. De kommunala företagen med sin bredd är därmed ett fönster mot framtiden för att se hur arbetet med hållbar utveckling går till i praktiken. Samhällsbygge 2030 visar även att det blir alltmer tydligt att arbetet med hållbar utveckling i de kommunala företagen inte är någon sidoverksamhet, utan själva kärnverksamheten i företagen.

När omställningen nu börjar på allvar, hur kommer hållbar utveckling egentligen att gå till? Hur jobbar organisationer för att uppnå en hållbar utveckling? Och är alla med på tåget?

- Rapporten visar att de kommunala företagen med sina verksamheter är extra intressanta när vi söker svaret på dessa frågor. De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare. De har en fundamental roll i att bära och möjliggöra dagens och framtidens samhällsbygge – historiskt, nu och framåt, säger Per Nordenstam.

Läs mer på www.sobona.se/samhällsbygge2030 Länk till annan webbplats.

www.sobona.se

Publicerad: 24 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 13 september, 2021

Relaterade nyheter