null
  • pressmeddelande
  • Räddningstjänst
04 september 2019

Gemensam satsning ska locka fler deltidsbrandmän

Behovet av deltidsbrandmän är stort. MSB, SKL, Sobona, fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.

Behovet av deltidsbrandmän är stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.

- Arbetsgivare och fackförbund kommer tillsammans att lyfta fram hur meriterande och attraktivt det är att vara deltidsbrandman. En konkret åtgärd som arbetsgivare kan göra är att uppmuntra medarbetare som redan är anställda i kommuner att även bli deltidsbrandmän, säger John Nilsson som är förhandlingschef på Sobona.

Deltidsbrandmännen är en mycket viktig del av svensk räddningstjänst och därmed av svensk beredskap. Omkring 10 000 av Sveriges 15 000 brandmän är deltidsbrandmän. Men det är brist på deltidsbrandmän och på vissa håll, särskilt på glesbygden, är läget akut:

  • nästan fyra av fem räddningstjänster har svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän,
  • mer än hälften av dessa har problem att upprätthålla sin bemanning och därmed också sin beredskap.

Med kampanjen, som startar vecka 37, vill Sobona och de övriga organisationerna uppmärksamma yrket och dess betydelse. Redan den här veckan uppmärksammades frågan genom Brandman på jobbet-dagen, tisdag 3 september. Dagen, som är ett initiativ från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB), ska synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Publicerad: 04 september, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter