• pressmeddelande
  • Vård och omsorg
  • Förhandling
09 april 2019

​Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal

Sobona, SKL och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

- SKL, Sobona och Vårdförbundet har samsyn i vissa frågor, medan vi ser olika på annat. Nu har vi gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare för att komma vidare i förhandlingen med målet att teckna ett nytt avtal, säger Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av OFR Hälso- och sjukvård, får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar.

Avtalet omfattar omkring 90 000 medarbetare.

Kontaktpersoner:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Monika Lack, förhandlare Sobona, 08-452 71 09, monika.lack@sobona.se

Alexandra Wåhlstedt, förhandlare Sobona, 08-452 75 98, alexandra.wahlstedt@sobona.se

Publicerad: 09 april, 2019 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter