null
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
02 april 2019

Vägen till arbete via återvinning: Sobona beviljas främjandemedel från Tillväxtverket

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Gästrike återvinnare Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum beviljats upp till 3,9 miljoner kronor för projektet "Till ett arbete via Återvinningen". Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom Återvinningsbranschen på nationell basis.

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Gästrike återvinnare Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum beviljats upp till 3,9 miljoner kronor för projektet ”Till ett arbete via Återvinningen”. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom Återvinningsbranschen på nationell basis. Det ska ske genom att synliggöra en modell för validering samt strukturerat språkstöd som möjliggör systematisk inslussning i yrkes- och arbetslivet via introduktion och handledning hos kommunala återvinningsföretag.

- Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att synliggöra både behov hos arbetsgivare och tillgänglig kompetens. Det ger nya möjligheter till att anställa personer med olika bakgrund och återvinningsbranschen är ett exempel på en bransch som tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Tanken är att företag i återvinningsbranschen ska kunna erbjuda praktikplatser under väldefinierade och handledarledda former där kunskaper, färdigheter och kompetenser kan valideras. Detta på ett sätt som dels säkerställer branschens egna rekryteringsbehov och dels kan underlätta för personer som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in på den.

Företagen i återvinningsbranschen ska ges förutsättningar att skapa en ordnad och systematisk introduktion i arbetslivet för nyanlända, unga eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Detta ska ske på ett sätt som också kan tillgodose branschens egna rekryteringsbehov inom områden där brist råder idag.

Projektet ser även betydelsen av att stödja och utveckla lokala jobbspår där validering spelar en central roll. Det handlar om att kommunicera goda exempel och bygga upp en verksamhet som kan fortsätta efter projektets avslutande.

- Målet är även att föreslå fundamentet för en branschmodell för validering inom återvinningsbranschen för att säkerställa en fortsättning efter avslutat projekt, säger Conny Larsson på Sobona.

Läs mer på www.sobona.se/enklarevag

Referensbolag: Affärsverken i Karlskrona, BORAB, Hemab, (Härnösand Energi & Miljö), Gästrike återvinnare, Nacka vatten och avfall, Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, Nodra, Söderhamn Nära, Renova, Sysav, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala Vatten och Avfall, Vakin. (Vatten och avfallskompetens i Norr) och VAMAS (Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB)

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona: per.nordenstam@sobona.se tel: 08-452 76 65

Conny Larsson, projektledare Sobona, conny.larsson@sobona.se, tel: 08-452 72 71

Publicerad: 02 april, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter