• pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
29 mars 2019

​Avtalet med OFR Hälso- och sjukvård förlängs

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna.

Sobona och SKL förhandlar för närvarande med Vårdförbundet om ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet mellan parterna löper ut den 31 mars.

Parterna har gemensamt beslutat att fortsätta förhandlingarna. Därför förlängs det nuvarande avtalet, medan den centrala förhandlingen pågår.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av parterna får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar. Det innebär att arbetsgivarna kan fortsätta förbereda kommande löneöversyn men inte inleda överläggningar eller genomföra lönesamtal.

Avtalet omfattar sammanlagt omkring 90 000 medarbetare hos Sobonas och SKLs medlemmar.

För mer information kontakta John Nilsson, förhandlingschef, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 29 mars, 2019 | Senast uppdaterad: 29 mars, 2019

Relaterade nyheter