Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning. Samtliga av Sobonas verktyg för mångfald och inkludering utgår från att stödja företag och individer i processen som leder till anställning. Målet är att avdramatisera och stödja varje delmoment.
  • pressmeddelande
  • Inkludering och mångfald
  • Kompetensförsörjning
04 februari 2019

​Sobona beviljas nära två miljoner kronor i främjandemedel för att skapa snabbare etablering för nyanlända

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal och Seko beviljats 1 916000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning är en viktig del i erbjudandet till medlemsföretagen, ett arbete som nu kan skalas upp och omfatta fler branscher.

- Samtliga av Sobonas verktyg för mångfald och inkludering utgår från att stödja företag och individer i processen som leder till anställning. Vårt mål är att avdramatisera och praktiskt stödja varje delmoment med handfasta redskap och modeller. De positiva effekterna kommer i form av fler anställningar och praktikplatser och blir sammantaget ett unikt stöd till medlemsföretagen vad gäller deras framtida kompetensbehov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Syftet med statsbidraget är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att

1. synliggöra kompetenser,

2. stärka kunskaper i svenska eller

3. gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända.

Effekterna på kort och lång sikt väntas ge enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända genom fler kvalificerade praktikplatser, som inkluderar språkutveckling och yrkeskompetensbedömning.

- Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och våra medlemsföretag i lokala jobbspår ser vi som en betydelsefull fortsättning att skapa kedjor av insatser kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett exempel på det är Sobonas delaktighet i framtagande av ett lokalt Jobbspår hos medlemsföretaget Renova i Göteborg, säger Conny Larsson.

Sobona erbjuder väl utvecklade modeller för kompetensförsörjning och ett sätt är att arbeta med validering som process för att visa yrkespersoners kompetens. Tillsammans med språkutveckling är det en utmaning som finns hos många medlemsföretag.

- Under året kommer vi att fortsätta arbetet kring instegsjobb och möjligheten till yrkesprofilering och validering och vidga det till fler branscher så som besöksnäring, energi och fastigheter. Vi fortsätter även att lyfta framgångsexempel på processer hos medlemsföretagen, där de nyanlända är en resurs som man inte har råd att bortse ifrån i sitt kompetensförsörjningsarbete, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Läs mer på sobona.se/enklarevag

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, tel: 08-452 76 65, per.nordenstam@sobona.se
Conny Larsson, projektledare Sobona, tel: 08-452 72 71, conny.larsson@sobona.se

Publicerad: 04 februari, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter