• pressmeddelande
  • Kompetensförsörjning
02 oktober 2018

​Sobona beviljas statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatser

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA).

Under våren 2018 har Sobona genomfört ett pilotprojekt kring validering och skapade av kompetensprofiler tillsammans med Nordiskt Valideringsforum. Piloten föll väl ut och har skapat gensvar i flera branscher och därför utökas arbetet kring yrkesprofiler inom energiföretagen, som är en av de största målgrupperna för YA-avtalen. Dessa medel har sökts för att skapa fyra kompetensprofiler inom energibranschen samt att sprida kunskap om validering och kopplingen till det arbetsplatsförlagda lärandet.

- Validering ger nya perspektiv på hur medlemsföretagen kan definiera kompetens och är ett av flera viktiga verktyg för framtidens kompetensförsörjning, säger Per Nordenstam.

- Syftet med arbetet är att möjliggöra att yrkesintroduktion och kompetensutveckling kan ske mer systematiskt och kvalitetssäkrat i förhållande till verksamhetens behov och sätta det arbetsplatsförlagda lärandet i en kontext. Genom att introducera strukturerad validering bidrar Sobona till hållbar till­växt med särskilt fokus på yrkesintroduktion och inkludering hos våra medlemmar, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.


Ett verktyg för framtiden

Validering är ett effektivt sätt att möta arbetsmarknadens behov av kompetens samt aktivt arbeta med integrations- och ar­betsmarknadsfrågor. Det möter också företagens behov av att kunna kvalitets­säkra grundläggande nivåer för anställningsbarhet. Sobo­nas ambition är att introducera validering till fler branscher framöver.

Sobonas verktyg omfattar YA-anställning och andra avtal så som Studentmedarbetaravtal och Tekniksprånget. Vidare erbjuds handledarutbildning, utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen, Jobbsprånget, yrkespraktik, branschupprop för att främja att fler medlemsföretag inspireras till att rekrytera mer strategiskt, samt en rad andra projekt, samarbeten och inte minst kommunikationsinsatser.

Fakta om yrkesintroduktionsavtalen: Sobona har fem olika yrkesintroduktionsavtal; tre som är tecknade av tidigare KFS med fackförbunden Kommunal och Seko inom branschen Energi och med Kommunal inom branscherna Vård och Omsorg samt VA (Avtalet för branschområde Vård och omsorg gäller i nuläget enbart ungdomar, övriga avtal inkluderar även långtidsarbetslösa och nyanlända), och två avtal som är tecknade av tidigare Pacta med Kommunal kring yrkesintroduktion; BUI-T för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg samt BAL-T som syftar till erbjuda YA-anställningar i vård- och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet för personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, per.nordenstam@sobona.se, tel: 072-567 66 50
Conny Larsson, projektledare Sobona, conny.larsson@sobona.se, tel: 073-960 63 61 

Publicerad: 02 oktober, 2018 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter