Foto: Gästrike Återvinnare
  • pressmeddelande
  • Validering
10 augusti 2018

Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.

Under 2017 initierade dåvarande KFS och Gästrike Återvinnare ett pilotprojekt kring validering inom återvinningsbranschen Länk till annan webbplats. med målet att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom Sobonas samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans har även arbetsmarknadens behov identifierats.

Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Nordiskt Valideringsforum som tillsammans med sex stycken referensföretag under våren 2018 tagit fram och kvalitetssäkrat fyra yrkesprofiler för återvinningsbranschen. Pilotprojektet avslutades i juli men på referensföretagen påbörjas valideringsarbetet inom respektive verksamhet under hösten.

– Det handlar om att identifiera och se likadant på kunskap oavsett hur den förvärvats, säger Gästrike Återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Med anslag från Tillväxtverket på 960 000 kronor ska projektet nu skalas upp och vidareutvecklas för att bygga ett nationellt system för systematisk inslussning i yrkes- och arbetslivet via introduktion och handledning hos kommunala återvinningsföretag. Detta på ett sätt som kan tillgodose branschens egna rekryteringsbehov och samtidigt bidra till att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, unga och personer som står utanför arbetsmarknaden idag.

– Det finns stora vinster med att synliggöra kompetens genom validering och många branscher har liknande behov. Här har Sobona en viktig roll att spela både på en nationell, regional och lokal nivå, säger Sobonas projektledare Conny Larsson.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Conny Larsson, projektledare Sobona
08-556 009 78 | conny.larsson@sobona.se

Foto: Gästrike Återvinnare

Publicerad: 10 augusti, 2018 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter