• pressmeddelande
  • Sobona
08 september 2017

​Styrelse för det nya servicebolaget i KFS och Pacta utsedd

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter:

Sylvia Michel, vd Kraftringen Energi AB (publ), ordförande

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB, vice ordförande

Thorbjörn Hammerth, vd Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik AB, ledamot

Lotta Nibell, vd Got Event AB, ledamot

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, vd Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, vd Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, vd Vårljus AB, ersättare.

 

Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för professionell och personlig arbetsgivarservice. Med konkurrenskraftiga avtal och ökad medlemsnytta finns förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare och utföra sitt samhällsviktiga uppdrag. 

Publicerad: 08 september, 2017 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter