• pressmeddelande
  • Sobona
19 juni 2017

KFS medlemmar röstar för att gå samman med Pacta

KFS har idag genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat. - Idag har vi passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

- Idag har vi passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag. Vi är glada över att även denna omröstning har gett ett resultat som så tydligt visar att våra medlemmar tror på den här lösningen, säger Monica Ericsson, vd på KFS

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- KFS styrelse har arbetat med frågan sedan 2015 och det är glädjande att vi nu kommit så här långt i planerna. Nu påbörjar vi arbetet med att tillsätta en valberedning som ska utse styrelsen i det nya servicebolaget, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
  • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen
Publicerad: 19 juni, 2017 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter