• pressmeddelande
  • Sobona
  • Kommunala företag
27 mars 2017

​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- Tillsammans bidrar vi till långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre servicenivå till våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid och i de samtal som förts tillsammans med Pacta är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
  • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

KFS styrelse har initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att säkra ett kraftfullt arbetsgivarstöd för sina medlemmar även i framtiden. Under det senaste året har en bred dialog och informationsprocess genomförts bland KFS medlemmar.

- Det är positivt att vi nu är framme i ett konkret beslutsunderlag som är tydligt och erbjuder en långsiktig lösning för medlemsföretagens bästa. Nu är det dags för våra medlemmar att besluta om KFS framtid, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för KFS styrelse.

Publicerad: 27 mars, 2017 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter