dator och block
  • nyhet
  • Lön
20 maj 2024

Bättre och pricksäker lönestatistik

Från och med hösten 2024 kommer alla Sobonas medlemsföretag att behöva lämna in lönestatistikuppgifter.

Den här informationen gäller för medlemsföretag inom Sobonas BÖK-branscher (Branschöverenskommelser), det vill säga: Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö.

För HÖK-branscherna (Huvudöverenskommelser): Hälsa, vård och omsorg, Räddningstjänst, Region- och samhällsutveckling samt Utbildning, återkommer vi med information senare i höst.

Insamlingen av lönestatistik görs i klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID).

Fördelar med en sammanhållen lönestatistik

Ett enat klassificeringssystem för samtliga medlemsföretag och branscher innebär en sammanhållen lönestatistik. Fördelarna är många. Bland annat underlättar det jämförelser inom och mellan branscher, ger en bredare jämförelsebas och därmed bättre och mer pricksäker lönestatistik. En gedigen lönestatistik underlättar lönesättning vid både nyanställning och löneöversyner samt möjliggör bra analyser för lönebildning.

Tidplan för insamlingen

För BÖK-branscherna sker insamlingen under september i år.

För medlemsföretag som tidigare skickat in sin statistik i november tillsammans med sin ägarkommun så kommer det att vara möjligt även hösten 2024.

Utbildning och stöd i kodning

Här finns mer information och guidning för medlemmar

Det här gäller för din organisation

Inom branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö finns det tre olika kategorier för vad som gäller vid insamling av lönestatistik.

  1. Lönestatistik via tidigare KFS
  2. Lönestatistik via tidigare Pacta
  3. Lönestatistik för er som inte tillhört KFS eller Pacta samt för er som tidigare tillhört Pacta men inte lämnat in lönestatistik

Se nedan vilken kategori som gäller för just din organisation.

1. Lönestatistik via tidigare KFS

Insamlingen av lönestatistik görs som nämns ovan i klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID). Detta innebär att ni som tidigare använt klassificeringssystemet KFS yrkeskoder fortsättningsvis ska tillämpa AID.

Om ni kodar medarbetare i ert lönesystem kan det innebära att lönesystemet behöver anpassas efter AID. Kontakta din leverantör för lönesystem så snart som möjligt om du är osäker.

För dig som tidigare lämnat lönestatistik till AON direkt genom lönesystemet behöver du säkerställa att lönesystemet tillåter en 6-siffrig kod plus en tilläggsruta för eventuell ansvarskod istället för den tidigare 4-siffriga KFS yrkeskoden. Du behöver också koda om befattningarna i lönesystemet så att dessa istället stämmer överens med AID. Samråd ska ske med arbetstagarorganisationerna om hur indelningen i olika koder/klassificeringen görs lokalt.

Du som tidigare rapporterat in lönestatistik manuellt via en Excel-fil, kommer att kunna göra det även fortsättningsvis.

2. Lönestatistik via tidigare Pacta

För er som tidigare lämnat lönestatistik med stöd av AID och tillhör någon av branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö, innebär det att ni behöver se över er kodning.

Du som tidigare rapporterat in lönestatistik manuellt via en Excel-fil, kommer att kunna göra det även fortsättningsvis.

3. Lönestatistik för er som inte tillhört KFS eller Pacta samt för er som inte tidigare lämnat in lönestatistik

För dig som inte tidigare lämnat lönestatistik med stöd av AID och tillhör någon av branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö, innebär det att ni behöver koda alla era befattningar i AID. Ni kommer sedan att kunna välja om ni skickar in lönestatistik via ert lönesystem eller manuellt i Excellfil. Om ni väljer att lämna in statistik via ert lönesystem behöver ni säkerställa att det är möjligt att koda med hjälp av AID i lönesystemet. Kontakta din systemleverantör om du är osäker.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 20 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 04 juni, 2024

Relaterat innehåll