lång sjukhuskorridor med vårdpersonal som pratar längs sidorna
  • nyhet
  • Avtal 2024
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Varsel och konflikt
03 maj 2024

Om konflikten i hälso- och sjukvården

Vården påverkas av konflikten men fungerar trots att vissa planerade operationer och återbesök har fått skjutas upp. Sobonas och SKR:s bild är att skyddsarbete används på ett ansvarsfullt sätt.

Vårdförbundets konflikt har nu pågått i en dryg vecka. Stridsåtgärderna har framför allt påverkat hälso- och sjukvården genom att vissa planerade operationer och återbesök har fått skjutas upp. Vårdförbundet säger nu att de tänker begära skadestånd från arbetsgivare som använt skyddsarbete på fel sätt.

− Vårdförbundets konflikt har påverkan på hälso- och sjukvården, men den fungerar. Arbetsgivarna har stor vana vid att varje dag göra nödvändiga prioriteringar utifrån givet läge. Att skyddsarbetet skulle missbrukas är inget vi ser. Tvärtom rapporterar regionerna att det görs välgrundade gemensamma bedömningar kring när och i vilka verksamheter skyddsarbete är nödvändigt. Sen kan det förekomma enskilda fall där det inte har gjorts på ett korrekt sätt. Är det så får dessa hanteras i särskild ordning, i första hand på lokal nivå och lyckas man inte komma överens där kan frågan lyftas på central nivå, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakter tagna med Vårdförbundet

Det förekommer i nuläget inga förhandlingar mellan parterna. Sobona och SKR har tagit kontakt med Vårdförbundet som öppnat för att diskutera läget.

− Vi har haft inledande kontakter med Vårdförbundet. Nu får vi se vad de kontakterna leder till. Vår ambition är att så snart som möjligt nå fram till ett nytt avtal med Vårdförbundet och få stopp på konflikten, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Sobona har tillsammans med SKR under de senaste veckorna tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack som är motparter inom kommuner, regioner och kommunala företag. Dessutom har Sobona tecknat fem avtal (Branschöverenskommelser) med motparterna på tjänstemannasidan där Sobona står som ensam arbetsgivarpart. Dessa avtal omfattar sammantaget över en miljon medarbetare.

Fakta

SKR och Sobona har erbjudit Vårdförbundet flera delar som möter deras yrkanden:

  • Ett löneavtal utan angiven nivå och en fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga medarbetare
  • En sänkning av nattarbetstiden till 36 och 20 min respektive 34 timmar och 20 min/vecka för heltidsanställd som arbetar blandat dag och natt (20 respektive 30 procent) på vardagar men inte under söndag och helgdag.
  • Centrala bestämmelser om lön och villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska
  • Partsgemensamt arbete om arbetstidsfrågor kopplade till rotationstjänstgöring och jour
  • Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för fler av Vårdförbundets yrken
  • Fyra avsiktsförklaringar mellan parterna om arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 03 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 03 maj, 2024

Relaterat innehåll