Amanda Cataldi, koordinator för social hållbarhet på MKB, berättar om hur MKB:s feriejobbsprogram förbereder ungdomar för arbetslivet och bidrar till samhället.
  • nyhet
  • Handledning
28 november 2023

MKB:s feriejobb: En språngbräda för ungdomar i Malmö

Under 2023 erbjöd Malmö Kommunala Bostads AB (MKB) meningsfulla sommarjobb till Malmös unga. Vi pratar med Amanda Cataldi, koordinator för social hållbarhet på MKB, för att ta reda på hur MKB:s feriejobbsprogram förbereder ungdomar för arbetslivet och bidrar till samhället.

Genom MKB har cirka 500 ungdomar i åldrarna 15–19 år fått sommarjobb under 2023, av dessa har 255 jobbat inom MKB:s förvaltning. Dessa ungdomar har haft en rad ansvarsfulla uppgifter, från att hålla bostadsgårdarna rena och snygga till att förnya fastigheter genom målning och skötsel.

– Ungdomarna hjälper till att hålla gårdarna rena och snygga, vilket innebär plocka skräp, vattna, rensa ogräs och liknande. De hjälper även till att måla bänkar, räcken eller andra delar på och runt fastigheterna som behöver förnyas. Ibland får de också dela ut flyers och information till våra kunder. Detta är de vanligaste arbetsuppgifterna men det skiljer sig lite beroende på vilket område de blir tilldelade, berättar Amanda.

Har du några bra tips till andra som anställer feriearbetare?

– Var väl förberedd för att ta emot ungdomarna. Sätt en tydlig struktur, se till att arbetsuppgifter och rutiner är utförligt nedskrivna och förankrade i organisationen. Alla kollegor som möter feriejobbarna, inte bara deras handledare, behöver vara väl införstådda i deras roll och kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Vad är det viktigaste att tänka på?

– Jag tycker det är viktigt att feriejobbarna är väl medvetna om vilket företag/organisation de arbetar på och vilka värdegrunder organisationen har eller utgår ifrån. Att man har en utförlig introduktion där man går igenom vilka förväntningar organisationen har på dem och vilka förväntningar de kan ha på oss, gärna så utförligt som möjligt, är nyckeln till att få alla på samma spår från start.

Hur förbereder man sig på arbetsplatsen inför att man ska ta emot feriejobbare?

– Det viktigaste är att alla i organisationen är informerade om och införstådda i vad det innebär att ha sommarjobbare, eller som vi benämner det feriejobbare, på vår arbetsplats. Man bör tänka på att detta är många ungdomars första arbete, så saker som man kanske själv finner väldigt självklara är kanske inte det för någon annan, berättar Amanda och fortsätter:

– Att ha det i åtanke i varje steg tycker jag är väldigt viktigt för att kunna ge ungdomarna bästa möjliga förutsättningar att klara av sitt arbete. Vi utgår även från en styrgrupp som träffas löpande under hela året där vi planerar inför sommaren, strukturerar arbetsfördelningen och ser till att övriga organisationen får nödvändig information.

Hur viktigt är det med introduktion för sommarjobbaren och hur ser man till att man har tid att ge introduktion, struktur och stöd?

– Det är väldigt viktigt att man får en ordentlig introduktion innan sin första riktiga arbetsdag – det är väl investerad tid och något som är värt att prioritera. Vi på MKB träffar ungdomarna genom att besöka deras läxhjälp två gånger under läsåret inför sommaren, på så sätt blir det inte för mycket information att bearbeta på en och samma gång. Utöver detta har vi även en dag i juni där vi håller i ett introduktionsmöte för alla som ska feriejobba hos oss under sommaren. Där får de träffa sin handledare, de som ska vara i samma arbetsgrupp och information kring vad sommarjobbet innebär.

Hur introducerar man till den kultur som finns på arbetsplatsen?

– Först tycker jag det är superviktigt att man har en introduktion där alla berörda personer får en chans att träffa varandra och så småningom även lära känna varandra. Det är viktigt att alla känner sig hundra procent välkomna och att man sätter ribban högt i bemötandet redan från början. Jag tycker det är viktigt att man tydligt kommunicerar de värderingar och normer som finns i organisationen, exempelvis kärnvärden och företagets vision, så att man tidigt får en helhetsbild. Vi pratar mycket om vad det innebär att vara representant så ungdomarna förstår att de representerar hela MKB när de arbetar hos oss.

Vilka arbetsmiljöregler är det viktigt att känna till?

– Jag skulle säga i detta fall är det föreskrifterna på arbetsmiljöverkets hemsida. Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), då denna är ganska lång kan man även ladda ner broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43)”. Det är viktigt att skilja på ungdomar och vuxna i anställningen - de ska aldrig täcka upp för ordinarie personal. Lunch ska tas efter 4,5 timmar och raster är viktiga. Det är även viktigt att de får en strukturerad och ingående introduktion så de vet vad som väntar när de börjar sitt jobb, säger Amanda.

Handledare, hur viktigt är det?

– Handledarna är helt avgörande för att vi ska lyckas ta hand om alla feriejobbare. De säkerställer att arbetsuppgifterna genomförs på ett bra sätt och att organisationens värderingar och riktlinjer efterföljs. Samtidigt blir de också en stor trygghet för ungdomarna och en guide i deras första steg ut i arbetslivet. Många upplever handledaren som en mentor de kan bolla många av livets frågor med.

Varför är det viktigt med sommarjobbare?

– Det är viktigt att få arbetslivserfarenhet för att få bättre förutsättningar längre fram i livet, och sommarjobb ger ungdomar denna möjlighet. Ungdomarna får chansen att bli mer självständiga, förstå vikten av arbetsmoral, samarbete och att kunna hantera ansvar. De får en tydlig belöning i att tjäna sina egna pengar och en del får även känna på konsekvenserna av att missa en arbetsdag eller inte hålla tider. Många ungdomar lyfter i utvärderingen efter sommaren att de lärt sig ta ansvar, att inte skräpa ner och att de fått god kontakt med sina kollegor.

Vad händer efter sommaren?

– Handledaren har avslutningsfika med ungdomarna och personalen på området där de pratar om veckorna som varit. I slutet av dagen får alla ett diplom från MKB och även fylla i en enkät om hur de upplevt sin tid hos oss. Handledarna blir i vissa fall referenser till dem och flertalet ungdomar kommer tillbaka och jobbar på MKB även nästkommande sommar, avslutar Amanda.

MKB Fastighets AB (Malmö Kommunala Bostads AB) ägs av Malmö stad och är ett allmännyttigt bostadsbolag som utvecklar och förvaltar boende med hyresrätt för alla som vill bo i Malmö. En stor del av detta är att arbeta med hållbarhet – såväl miljömässig som social.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 28 november, 2023 | Senast uppdaterad: 28 november, 2023

Relaterat innehåll