män går mot container
  • nyhet
  • Branschvalidering
  • Kommunala företag
  • Validering
  • Kompetensförsörjning
08 november 2023

Debatt - Validering bidrar till en bättre kompetensförsörjning!

I dag arrangerar Sobona för femte året Valideringskonferensen. För oss handlar branschvalidering om att stärka kompetensutvecklingen för medlemmarna i Kommunal samtidigt som attraktiviteten till Sobonas medlemsföretag ökar. Det är helt enkelt en metod för livslångt lärande och strategisk kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.

Validering är en strukturerad process för att dokumentera faktisk yrkeskompetens med ett formellt erkännande. Här får medarbetarna chansen att visa och reflektera över sitt kunnande utifrån sina yrkes- och arbetserfarenheter, oavsett hur det har förvärvats. Vi vill att fler medarbetare och företag ska känna sig stärkta när kunskap blir dokumenterad, synliggjord och erkänd i verksamheten.

Myndigheten för yrkeshögskolan har det nationella uppdraget för utvecklingen av branschvalidering som bygger på samsyn och kvalitetssäkrade modeller. Arbetet bygger på en samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Tillsammans har vi utvecklat modeller för branschvalidering inom flera områden. Vår gemensamma utgångspunkt har varit att synliggöra yrkesprofiler, tillvarata medarbetarnas kompetens och tillgodose rekryteringsbehoven inom verksamheter där det råder arbetskraftsbrist. Sobona har även utvecklat modeller tillsammans med andra fackförbund inom branscher såsom energi, fiber och stadsnät. Samtidigt som Kommunal har utvecklat andra modeller för branschvalidering inom exempelvis fastighetsförvaltning och grön sektor.

Hur valideringen går till skiljer sig åt mellan branscher och yrken. Vid branschvalidering är det ofta en utbildad handledare eller en auktoriserad organisation som ansvarar för kartläggning, bedömning och dokumentation av medarbetarnas kunnande. Validering mot utbildning handlar både om en förberedande kartläggning av yrkeskunskaper och en validering av erkännande av kunskaper och färdigheter mot utbildningsinnehåll, vilket kan korta studietid.

Två exempel på medlemsföretag som har deltagit i utvecklingsarbetet är Vatten och avfallskompetens i Norr (Vakin) och Söderhamn Nära. Där har flera medarbetare fått yrkesbevis som drifttekniker vid vatten- och reningsverk respektive avfallshantering och återbruk. För medarbetarna innebar valideringen att deras kunskaper blev synliggjorda, erkända och dokumenterade samtidigt som de upplevde en höjd yrkesstatus och fick en högre lön.

Vi anser att validering bidrar till en bättre kompetensförsörjning. För att kunna utnyttja den stora potentialen behöver fler arbetar med branschvalidering. Därför uppmanar vi våra medlemmar att gå in på våra hemsidor och läsa på om validering. Där hittar ni information och medlemmarnas erfarenheter av validering som en del i det livslånga lärandet.

Branschvalidering är en viktig del i kompetensutvecklingen för medlemmarna i Kommunal samtidigt som den bidrar till det livslånga lärandet. För medlemsföretagen i Sobona är det ett sätt att bli mer attraktiva arbetsgivare som bidrar till de anställdas utveckling. Det är något både Kommunal och Sobona kan vara stolta över.

Barbro Andersson, vice ordförande Kommunal
Per Nordenstam, vd Sobona

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 08 november, 2023 | Senast uppdaterad: 08 november, 2023

Relaterat innehåll