Andreas Wallo kommer till Valideringskonferensen 2023
  • nyhet
  • Validering
  • Kompetensförsörjning
02 november 2023

Främja lärande på arbetsplatsen

Varför är arbetsplatslärande så viktigt? På Valideringskonferensen kommer Andreas Wallo att visa hur både individer och organisationer kan dra nytta av ett kontinuerligt lärande.

Valideringskonferensen är ett av årets mest efterlängtade evenemang för alla som är intresserade av validering. Ett inslag på konferensen kommer att vara en föreläsning av Andreas Wallo, biträdande professor vid Linköpings universitet, som kommer att handla om kommer handla om kompetensförsörjning med huvudsakligt fokus på arbetsplatslärande.

Föreläsningen bygger på forskning som jag och mina kollegor arbetat med under de senaste 20 åren, berättar Andreas.

Hur viktigt är det att främja lärande på arbetsplatsen och varför? Finns det några bra exempel?

Jag har genom min forskning sett stora vinster kopplat till initiativ för lärande. För individen leder lärande till allt ifrån bättre förmåga att utföra jobbet och därmed fler karriärmöjligheter och bättre anställningsbarhet, till bättre hälsa och arbetstrivsel. På motsvarande sätt ser vi att organisationen också kan räkna hem flera vinster genom satsningar på lärande. Det leder till exempel till minskade kostnader, högre effektivitet, bättre flexibilitet, fler innovativa idéer och mindre oönskad rörlighet.

Vad ska man göra om det inte redan finns på plats på en arbetsplats?

Lärande sker hela tiden så det går egentligen inte att säga att det inte finns på en arbetsplats. Dock kan det behövas insatser för att synliggöra och sprida lärandet. Vi ser till exempel att det är viktigt att ledningen och chefer är förebilder och betonar vikten av kontinuerligt lärande. Det är också lika viktigt att medarbetarna tar ansvar för och engagerar sig i sitt och sina kollegors lärande.

Vad ser du för utmaningar i framtiden när det gäller kompetensförsörjningen?

Det finns flera stora utmaningar för framtidens kompetensförsörjning. Exempelvis kräver den snabba teknologiska utvecklingen och den gröna omställningen ständig uppdatering av kunskaper och färdigheter. Vi har också sett att ökningen av distansarbete, gig-ekonomi och flexibla arbetsmodeller ställer krav på ny kompetens. Vidare står vi inför pensionsavgångar som kan leda till brist på viktig erfarenhet och kunskap.

Vad hoppas du att konferensdeltagarna tar med sig efter att de har hört dig prata?

Jag hoppas att jag kan förmedla att arbetsplatslärande är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningsutmaningarna som vi står inför. Lärandet behöver inte heller kosta en massa pengar och kräva mängder med tid, utan vi kan med fördel bygga på det dagliga lärande. Utmaningen är att synliggöra och sprida detta lärande. Här har vi chefer och ledare i organisationer en mycket viktig roll att spela, avslutar Andreas.

Passa på att anmäla dig i dag! Öppnas i nytt fönster. Sista dagen för att anmäla sig till Valideringskonferensen 2023 är den 6 november.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 02 november, 2023 | Senast uppdaterad: 02 november, 2023

Relaterat innehåll