Annika Wallenskog talar på scen
  • nyhet
  • Sobonadagarna
  • Omvärld
09 augusti 2023

Långsiktighet och god ekonomisk hushållning behövs i ett tufft ekonomiskt läge

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På Sobonadagarna 2023 medverkade Annika för att prata om det ekonomiska läget, hur det påverkar Sobonas medlemmar och hur man ska ta sig igenom svåra tider.

Det reala skatteunderlaget har årligen ökat med 1,6 % per år i snitt, vilket bland annat har gått till utbyggd välfärd, större befolkning och till överskott. Prognosen för kommande år avviker dock från det historiska utfallet, vilket beror på att kostnaderna just nu ökar med 2,5 % mer än skatteintäkterna. Under 2024 kommer dessutom befolkningen fortsatt öka med 0,5 %, vilket inte kommer att täckas av det reala skatteunderlaget som endast ökar med 0,2 %. Annika Wallenskog är chefsekonom på SKR och berättar under Sobonadagarna att det ser tufft ut för många kommuner och regioner, och hela 17 av 21 regioner har budgeterat för underskott motsvarande 9,5 miljard kronor.

– Jag upplever att många har hamnat i en form av panikläge, där man antingen tappar förmågan att göra något åt situationen eller att man tvärtom rusar på och gör jättemycket. Det som behövs är besked från staten för att veta hur mycket de tänker göra, säger Annika Wallenskog.

Åtgärderna som vidtas i verksamheterna är många; energisparåtgärder, minskad investeringsnivå, minskat underhåll, riktade besparingar, ej full pris- och lönekompensation. På SKR räknar man med att regionerna kommer att ha 14 miljarder i underskott i år och kommunerna kommer att ha 8 miljoner i överskott. Utvecklingen försämras ytterligare 2024 och ser sedan bättre ut för kommande år, men det bygger på att inflationen går ner till 2 % 2024 och på att kostnaderna inte ska öka i snabbare takt än befolkningen. Annika lyfter två viktiga saker som man inte bör göra trots det svåra ekonomiska läget:

– Jag anser att man absolut inte ska dra ner på underhåll och inte ta bort det förebyggande arbetet. Det är så lätt att göra det för att spara in kostnader, men det ger stora konsekvenser på sikt som är svåra att komma tillbaka från.

3 råd från SKR till kommuner och regioner för att ta sig an det ekonomiska läget:

  1. God ekonomisk hushållning – titta på längre sikt och fastna inte i 2024 och paralyseras av nuläget. Vad behöver vi ha för nivå på våra kostnader för att klara av välfärden på längre sikt?
  2. Analysera de egna ekonomiska förutsättningarna och riskerna
  3. Vidta åtgärder för att anpassa till bristen på personal och medel

SKRs krav på staten för att underlätta för kommuner och regioner:

  • Ge snarast budgetbesked för 2024 och 2025.
  • Värdesäkra statsbidragen (så att de bland annat följer pris-, löne- och demografisk utveckling)
  • Omvandla riktade till generella statsbidrag (som under 90-talskrisen)
  • Följa finansieringsprincipen och undvika nya krav

Nedräkningen till nästa års Sobonadagar har börjat! Kika här för mer information om medlemsdagarna.

 

Shira Cohen

Projektledare

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 09 augusti, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll