Handledarutbildningen är framtagen till den som vill veta mer om att introducera nya medarbetare, lära sig mer om handledarskapet och hur man kan bidra till en kultur där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga.
  • nyhet
  • Handledning
13 juni 2023

"Handledaren har en betydelsefull roll i att introducera nya medarbetare till arbetsplatsen”

Många organisationer hävdar att “personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av deras potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Varför ska man gå handledarutbildningar?

– Handledning är en pedagogisk process där en handledare vägleder en person som ska introduceras eller utvecklas på arbetsplatsen. Utbildningen erbjuder stöd för att göra intryck och avtryck i handledarens och den handleddes utveckling, berättar Conny Larsson, chef för kompetenskansliet, och fortsätter:

– Sobona har tagit fram handledarutbildningen dels för att skapa en gemensam bild av handledarrollen och dels för att höja statusen för rollen. Handledaren har en betydelsefull roll i att introducera nya medarbetare till arbetsplatsen och till den nyes arbetsuppgifter. Att komma in i gemenskapen och känna sig välkommen är viktigt när man är ny på en arbetsplats. Handledarrollen kan även vara ett sätt att prova på att arbeta med ledarskap på sin arbetsplats och växa i sin arbetsroll. Vi har utbildat mer än 900 personer nu.

När passar det att gå utbildningen?

– Webbutbildningen är tillgänglig helt digitalt och du kan välja att gå utbildningen när du själv vill. Det har även varit vanligt att man väljer att arbeta med avsnitten i utbildningen gemensamt i sin arbetsgrupp. Sobona erbjuder även fysiska workshops kontinuerligt under året samt företagsanpassade handledarutbildningar.

Hur lång tid tar den?

– Sobonas handledarutbildning är byggd i nio korta utbildningsmoduler med tillhörande uppgifter i en speciellt framtagen handbok. Målet är att man ska kunna lyssna igenom i sin egen takt. Om man lyssnar igenom alla moduler på en och samma gång tar det cirka två timmar att ta sig igenom utbildningen. Det kan dock ta längre tid om man väljer att detaljstudera alla övningsfrågor som finns i handboken för handledning.

Vem är den till för?

– Handledarutbildningen är framtagen till den som vill veta mer om att introducera nya medarbetare, lära sig mer om handledarskapet och hur man kan bidra till en kultur där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga. Det kan vara medarbetare inom HR, rekryterande chefer eller personer som redan i dag arbetar som handledare eller på andra sätt är engagerade i att introducera nya medarbetare, praktikanter eller feriearbetare, avslutar Conny Larsson.

Här kan du gå handledarutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer

Publicerad: 13 juni, 2023 | Senast uppdaterad: 09 juni, 2022

Relaterade nyheter