• nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Innovation
  • Kompetensförsörjning
  • Sobonadagarna
  • Årets Samhällsbärare
  • Hållbarhet
25 maj 2023

Här är vinnarna av Årets Samhällsbärare 2023

Under Sobonadagarna utsågs vinnarna av Årets Samhällsbärare 2023. Årets Samhällsbärare finns för att uppmärksamma Sobonas medlemmar och deras medarbetare som varje dag säkerställer att vårt samhälle fungerar och utvecklas.

Vi vill framföra ett stort grattis till vinnarna!

Luleå Lokaltrafik AB (kategori Arbetsmiljö)

Juryns motivering:

Under de senaste åren har vinnaren gjort en ambitiös resa och satsat både på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i en tuff bransch. Idag är man ett företag som går i bräschen i arbetsmiljöarbetet och bidrar till att lyckas i en bransch där det är konkurrens om arbetskraften. Genom att satsa på ledarskapsfrågorna har medarbetarnas engagemang ökat och kunderna blivit nöjdare. Luleå Lokaltrafik har utvecklats från ett anorektiskt bolag med stora utmaningar till ett hållbart företag i framkant av utvecklingen.

Kraftringen AB (kategori Innovation)

Juryns motivering:

Genom att säga ”och” istället för ”eller” har vinnaren på ett imponerande sätt lyckats kombinera biologisk mångfald, fårbetesmark och energiproduktion i ett koncept, där man tillsammans med många skilda aktörer har fått alla att jobba mot en gemensam vision. Det är kärnan i innovation – att kombinera tidigare skilda lösningar på nya sätt som skapar nytta. Därför säger vi stort grattis till Kraftringen AB för solparken i Forsby som troligtvis är Sveriges Bääästa.

Luleå Energi AB (kategori Kompetensförsörjning)

Juryns motivering:

Med en tydlig strategi och med definierade målområden bedriver vinnaren framgångsrikt ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete med mångfald och inkludering som naturlig del. Genom att skapa en kultur i bolaget utifrån begreppet Innanförskap är de en förebild för att skapa en jämställd arbetsplats. I den offensiva region som bolaget verkar i har de också tagit på sig ett ansvar för att sprida och föra dialog om vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att lyckas med den gemensamma samhällsutmaningen i energiomställningen. 

Kraftringen AB (kategori Hållbarhet)

Juryns motivering:

Genom att anpassa sin affärsmodell i linje med 1,5 gradersmålet och systematiskt arbeta för att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela verksamheten, bidrar vinnaren till affärsmässig samhällsnytta. Som leverantör av fossilfria energilösningar, med tydliga klimatmål och engagemang i utbildningsprojekt, inspireras andra att agera för en mer hållbar framtid. Mot den bakgrunden är Kraftringen AB en förebild och värdig vinnare av Årets Samhällsbärare.

Anita Frost, spårvagnsförare, Göteborgs Spårvägar AB (kategori Medarbetare)

Juryns motivering:

Genom att alltid agera så att kunderna ska uppleva tillit och trygghet och utifrån ett ansvarfullt medarbetarskap bidrar vår vinnare till en god kollegial stämning och yrkesstolthet för sig, sina kollegor och chefer. Med sitt positiva bemötande och tydliga kundfokus sticker vår vinnare ut i mängden. Vi vill även peka på vikten av att fortsätta verka för att könssegregerade yrkesroller ska försvinna - alla goda krafter behövs om vi ska klara av att upprätthålla viktig samhällsservice. 

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 25 maj, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll