kvinna i telefonsamtal
  • nyhet
  • Sobona
25 maj 2023

Fokus på utveckling av arbetsgivarstöd och service

Under våren har ett fokus- och insiktsarbete kring Sobonas arbetsgivarstöd och service påbörjats och drivs i projektform där vi även tar stöd av extern part. I arbetet fokuserar vi på att ta del av vad ni medlemmar har för behov vad gäller arbetsgivarservice och stöd.

En enkätundersökning skickas under veckan ut till vd och/eller HR-chef eller motsvarande på samtliga medlemsföretag. Den tar cirka tio minuter av er tid att besvara, och dina svar är mycket värdefulla för oss så att vi kan fortsätta utveckla vårt arbetsgivarstöd.

Vem ska svara på enkäten?

Enkäten kommer att skickas till vd och/eller HR-chef eller motsvarande på respektive medlemsföretag och ska med fördel besvaras av den som arbetar med HR-frågor på företaget.

Hur mäter Sobona medlemsnöjdheten i stort?

Sobonas “stora” medlemsundersökning kommer att skickas ut under senare delen av sommaren till ordförande, vd och HR-chef/kontaktperson. Syftet med den är att årligen få en helhetsbild av hur våra medlemmar upplever oss som arbetsgivarorganisation utifrån ett helhetsperspektiv på vårt medlemserbjudande.

Den här enkätundersökningen (juni 2023) har ett delvis lite mer fokuserat perspektiv där vi tittar närmare på just vår arbetsgivarservice genom olika kanaler.

Vem kan jag kontakta vid frågor?

Ansvarig för detta insiktsarbete är Sarah-Kim Sjödelius, digital strateg på Sobona. Hör gärna av dig vid frågor eller funderingar.

Sarah-Kim Sjödelius

Digital strateg

Populärt just nu

Utbildningar

Sobona verkar för utveckling, utbildning och nätverkande bland våra medlemmar. Som en del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella kurser, utbildningar och webbinarier. Vi erbjuder alltifrån livesända kurser och utbildningar till webbutbildningar som du kan genomföra när det passar dig.

Se vårt utbildningsutbud

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 25 maj, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll