• Nyhet
  • Kommunala företag
06 mars 2023

Företagsforskarskolan MapIT 

Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni vara med i ett samarbete som möjliggör nya innovativa lösningar och bidrar till utvecklingen av spetskompetens på ditt företag?

Företagsforskarskolan MapIT handlar om forskning och innovation som bygger på geografisk information på både stor- och småskalig nivå. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

− Forskarskolan MapIT vill skapa en möjlighet för företag som är verksamma inom geodataområdet att utveckla spetskompetens hos medarbetare i samverkan med akademin. Detta sker i form av doktorandprojekt där anställda hos företag är inskrivna i ett forskarutbildningsämne hos något av de deltagande högskolor och ägnar sig åt forskarutbildning 80% av sin tid. Lärosätena tillhandahåller handledning, relevanta kurser och administration av forskarutbildningen. I samverkan mellan företag och lärosäten definieras forskningsprojekt av relevans för företaget, berättar Stefan Seipel, professor på Högskolan Gävle.

Vilka söker ni efter?

− Högskolan i Gävle är just nu i planeringen av en ansökan om bidrag till forskarskolan. Till det söker vi nu intresserade samverkanspartners dvs företag som är verksamma inom geodataområde i dess vida bemärkelse. Forskarskolan är både bredd med avseende på de branscher och tillämpningar som den riktar sig till och djup vad gäller utveckling tekniker och metoder för hantering av geografiska och rumsliga data.

Om man vill veta mer, hur gör man då?

− Mer information om MapIT finns att läsa på forskarskolans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innehåller kontaktuppgifter för intresseanmälan eller frågor.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna, Karlstad Universitet och Örebro Universitet.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 06 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 06 mars, 2023

Relaterat innehåll