Helena Hallström Wredh
  • Nyhet
  • Räddningstjänst
23 februari 2023

”För mig är det viktigt att arbeta i en organisation som bidrar till samhällsnyttan”

Nu välkomnar vi Helena Hallström Wredh till Sobona. Helena kommer att arbeta som förhandlare och med arbetsmiljöfrågor.

Välkommen till Sobona, berätta lite kortfattat, vem är du?

– Jag är i grunden nationalekonom och har arbetat drygt tjugo år i finansbranschen, både på privat bank och på myndighet, Riksbanken. Jag har ett starkt engagemang i det jag jobbar med och vill gärna bidra till ett bättre samhälle och arbetsliv, berättar Helena Hallström Wredh.

Vad har du för erfarenheter och vad tar du med dig för erfarenheter till Sobona?

– Jag har alltid haft ett stort engagemang för arbetsvillkor och arbetsmiljö och valde därför att engagera mig fackligt genom att starta upp en lokal akademikerförening på en tidigare arbetsplats där det saknades lokalfacklig representation, säger Helena och fortsätter:

– Jag var ordförande i föreningen i fyra år. Under den här tiden fördjupade jag mig i den svenska modellen genom fackliga utbildningar, lokal samverkan och förhandling av lokala kollektivavtal bland annat. Jag har också erfarenheter från arbetsgivarsidan genom att jag har haft några chefsroller. Från mitt arbete på myndighet har jag erfarenhet av granskning av företag med systemviktig verksamhet, i dialog med bolagsledning och styrelse.

Innan hon kom till Sobona jobbade Helena som förhandlare på fackförbundet Akavia, där hon arbetade främst mot offentlig sektor med medlemsrådgivning och förhandlingsstöd. Hon hade också sakområdesansvar för arbetsmiljöfrågor och höll utbildningar för förtroendevalda och skyddsombud.

Vad var det som lockade med Sobona?

– För mig är det viktigt att arbeta i en organisation som bidrar till samhällsnyttan. Därför känns det helt rätt med Sobona vars medlemmar utför ett viktigt arbete för ett välfungerande samhälle. Jag har främst jobbat mot offentlig sektor tidigare så det är där jag är mest hemma på kollektivavtal och förutsättningar, så även det bidrog till att jag sökte mig till Sobona. Det känns dessutom roligt att gå över till arbetsgivarsidan och fortsätta utvecklas i förhandlarrollen på detta sätt.

Vad kommer du att göra på Sobona?

– Jag kommer att vara en av flera branschansvariga förhandlare för räddningstjänsten och jag kommer också att arbeta med arbetsmiljöfrågor, säger Helena.

Finns det något i din jobbvardag du inte kan vara utan?

– Mina duktiga och kompetenta kollegor! Det är verkligen roligt att jobba tillsammans med kompetenta kollegor i en kultur av ständigt lärande och utveckling. Och medlemskontakten förstås! Det är roligt att prata med medlemmarna och få en inblick i deras verksamhet och de utmaningar de möter.

Finns det något som du är lite extra taggad för i din roll här på Sobona?

– Arbetsmiljöfrågorna! Jag kommer att teama upp med Sobonas arbetsmiljöstrateg Ann-Charlotte Rand i arbetsmiljöarbetet. Detta är ett område som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, så jag ser mycket fram emot att få arbeta med de här otroligt viktiga frågorna som alltid är aktuella. Varje verksamhetsfråga har alltid en arbetsmiljöaspekt, vilket gör att arbetsmiljö är strategiskt viktigt för våra medlemmar.

När du inte jobbar vad gör du då?

– Jag spenderar mycket tid i mitt fritidshus vid havet i Stockholms södra skärgård. Där umgås jag med min familj och vänner. Jag försöker också hinna med att träna, gärna löpning. Och så sjunger jag i Kentkören, en kör för hängivna fans som bara sjunger Kentlåtar, jätteroligt! Avslutar Helena.

Helena Hallström Wredh

Förhandlare: Räddningstjänst samt Arbetsmiljö

Populärt just nu

Publicerad: 23 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll