Joakim Rydvall
 • Nyhet
 • Lön
 • Kollektivavtal
15 februari 2023

Så kan du få löneöversynsarbetet att fungera på ett optimalt sätt

Det är många av Sobonas medlemmar som har börjat eller ska ta sig an löneöversynen. Vi frågade Joakim Rydvall, förhandlare på Sobona, hur man får till löneöversynen på bästa sätt.

Många av de frågor som Sobona får in i servicetelefon handlar om hur jag som arbetsgivare rent praktiskt ska göra för att löneöversynsarbetet ska fungera på ett så optimalt sätt som möjligt.

– Den moderna lönebildningen sker i en ständig process, där dialogen mellan chef och medarbetare har stor betydelse. Sobonas medlemmar har vitt skilda förutsättningar för hur den lokala lönebildningen kan bedrivas. Det kan vara allt från ett litet bolag med 20 anställda till ett av våra större akutsjukhus, berättar Joakim Rydvall och fortsätter:

– Tanken med Sobonas löneavtal är att de ska ge dig som arbetsgivare möjligheter att bedriva den lokala lönebildningen just utifrån egna förutsättningar och prioriteringar samt att ge era medarbetare bättre möjlighet att påverka sin lön genom sitt arbete.

Det är viktigt att göra en tidsplan för löneöversynsarbetet.

– Vårt råd brukar vara att sätta in lönearbetet i ett årshjul och att se lönearbetet som en del i övriga verksamhetsprocesser i organisationen.


Här ser du förslag på hur du kan tänka kring en tidplan och vilka frågor du bör ställa dig:

 • När behöver jag som arbetsgivare genomföra en analys av vilka behov av löneökningar med koppling till medarbetarnas bidrag till verksamhetsförbättringar, behov av nyrekrytering, möjlighet att behålla personal, behov av förändringar i lönebilden och så vidare?
 • Hur och när informerar vi våra medarbetare om löneöversynen, lönepolicy, förutsättningar, tidsplan etc?
 • Finns det ett behov och i så fall när och på vilket sätt behöver vi förbereda våra chefer på att sätta sig in i löneavtalet, hålla i lönesamtalen, tala om eventuella prioriteringar, lönekriterier, att cheferna är väl förankrade och står bakom arbetsgivarens lönepolitiska ställningstaganden inför löneöversynen?
 • När ska lönesamtal och andra eventuella medarbetarsamtal genomföras?
 • När startar vi upp förhandlingar med de av våra lokala fackliga representanter där löneöversynen genomförs enligt förhandlingsmodellen?
 • När sker överläggning med de lokala fackliga representanterna? När behöver de kallas för att vi ska kunna betala ut nya löner och hålla vår tidsplanering i övrigt?
 • När genomförs avstämning?
 • När betalas nya löner ut?
 • Finns det behov av att ha ytterligare utvärderingsmöte med våra lokalfackliga representanter, för att följa upp områden och delar i löneöversynen som kanske behöver förbättras och utvecklas till nästkommande år och när ska i så fall ett sådant möte ske?

Hur kan Sobona vara ett stöd till medlemmarna i arbetet med löneöversynen?

– På Sobona arbetar vi ständigt med att utveckla vårt stöd och rådgivning till våra medlemmar. När det kommer till lön så har vi lanserat vår löneguide där du som medlem bland annat kan läsa mer om den lokala löneprocessen. Här kan du också ta del av våra FAQ-frågor, eller varför inte se vår löneprocesskurs från november 2021 i efterhand, på en tid som passar dig. Då kan du bland annat lära dig mer om löneavtalets uppbyggnad, lokal lönebildning, löneöversyn med mera.

Du hittar löneguiden här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 15 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll