Sobonadagarna 2022.
 • Nyhet
 • Innovation
 • Sobonadagarna
10 februari 2023

Motivation till innovation - så funkar det

Varför ska medarbetarna bry sig om att bidra till organisationens framtid? Vad gör oss motiverade och hur hänger vår vilja ihop med kultur och ledarskap? Vilka komponenter finns i innovationskulturer?

Leif Denti är Fil. Dr i psykologi vid Göteborgs Universitet Länk till annan webbplats.. Han forskar om människors vilja och motivation till förändring, nytänkande och innovation.

Under Sobonadagarna 2022 i Gävle berättade Leif att innovation handlar om att skapa ambitiösa förändringar i hur vi bedriver en verksamhet som exempelvis:

 • Välja nya tekniska lösningar som Skatteverket som gått från pappersdeklaration till att du kan svara ja på ett sms för att deklarera.
 • Byta logik som räddningstjänsten som numera inte bara fokuserar på att släcka bränder, utan försöker förhindra att bränder ens uppstår.

Anmäl dig till Sobonadagarna 2023

Vid innovation behöver man ha ett utforskande mindset. För man är ofta ute på okänt vatten och behöver räkna med att göra misstag, förklarar Leif.

Vilka fyra komponenter finns i innovationskulturer?

 1. Tillit – är det okej att göra fel i utforskande processer?
 2. Konstruktiv debatt – är det okej att ifrågasätta och föreslå bättre sätt.
 3. Frihet och tid – finns det tid till reflektion? Får man tänka själv?
 4. Lekfullhet och livfullhet – är stämningen lättsam? Händer det nya saker?

– En kul metafor är att locka fram sin inre rumpnisse i konstruktiva debatter och ställa frågan ”varför gör vi så här?”, säger Leif.

– När det är bra stämning är man mer öppen för att komma på nya idéer och testa nya sätt att tänka. Afterworks, fester och fika kan vara bra för att få upp stämningen på arbetsplatsen, speciellt efter pandemin när allt fler arbetade hemifrån, säger Leif.

Nollfelskultur och förvaltarkultur

I nollfelskulturer ska beslut vara demokratiska, rättssäkra och vederhäftiga. Men det innebär också att man tänker att innovationsprojekt inte får gå fel, att allt ska vara rätt från början.

– Det kan vi glömma. För man har aldrig rätt från början i ett innovationsprojekt eftersom vi ska utforska någonting, konstaterar Leif.

Nollfelskulturer blir lätt passiva och det rimmar inte med innovation.

Leifs fyra tips för att arbeta innovativt:

 • Röda och gröna fel – Vilka röda fel får vi under inga omständigheter göra som till exempel att bryta mot lagen eller experimentera med invånares säkerhet och hälsa? Vilka gröna fel är okej att göra som kan accepteras om de händer?
 • Försöksverksamheter – man väljer områden eller avdelningar som är labb och testbäddar. Där testas nya metoder och arbetssätt.
 • Inför agila metoder – exempelvis tjänstedesign.
 • Misslyckandemässa och fuckup fridays - medarbetare får berätta om misslyckanden och vad de lärde sig av dessa.

 

Populärt just nu

Publicerad: 10 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll