Kvinna framför dator.
 • Nyhet
 • Sobona
08 januari 2023

Årsinrapportering 2023

Nu är det dags att lämna årsuppgifter inför 2023. I år samlar vi även in uppgifter tillsammans med Omställningsfonden för debitering av avgift för 2023.

Era uppgifter är vårt underlag när vi debiterar årets medlems- och serviceavgifter. De används också av Omställningsfonden inför deras debitering av avgift för 2023 samt återbetalning.

Observera att medlemmar som tillhör bransch Personlig assistans får särskilda anvisningar för inrapporteringen senare och ska därför avvakta med inrapportering till dess.

Serviceavgiften till Sobona är oförändrat 0,23 %. Avgiften baseras på medlemsföretagets totalt utbetalda bruttolön föregående år.

Den lägsta serviceavgiften är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (vilket innebär 10 500 kr år 2023) och den högsta serviceavgiften är 11 prisbasbelopp ( vilket innebär 577 500 kr år 2023), allt exklusive 25 % moms.

Föreningens medlemsavgift är oförändrat 2 000 kr även 2023.

1 oktober trädde lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd i kraft och det innebär att staten ersätter grundläggande omställningsstöd om 0,15 % av årslönesumman för arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal som är kopplat till en registrerad omställningsorganisation och betalar en premie till denna.

Omställningsfonden är en registrerad omställningsorganisation vilket gör att medlemmar i Sobona, som betalar premie enligt KOM-KR till Omställningsfonden, har rätt till ersättning från staten motsvarande 0,15 % av årslönesumman.

Premien i KOM-KR är 0,25 % av årslönesumman och Omställningsfonden har i uppdrag att administrera både fakturering av premien om 0,25 % och att medel om 0,15 % av årslönesumman återförs från Kammarkollegiet till arbetsgivarna.

Premien om 0,15 % som ersätts av staten beräknas på faktiskt utbetald lönesumma och Kammarkollegiet kommer att stämma av dessa mot arbetsgivarnas uppgifter till Skatteverket. Det innebär att Omställningsfonden behöver få uppgifter via Sobona avseende lönesumma för respektive medlemsföretag. Detta kommer normalt att ske årligen i efterskott men eftersom lagändringen trädde i kraft 1 oktober 2022 kommer en första inhämtning av årslönesumma att behöva göras för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31.

Denna administration kommer under 2023 att fungera enligt nedan:

 • Januari 2023: inrapportering av lönesummor till Sobona för helåret 2022 samt specifikt för perioden 1 oktober – 31 december 2022.
 • Våren 2023: Omställningsfonden fakturerar 0,15 % baserat på lönesumman för 1/10 – 31/12 2022.
 • September/Oktober 2023: Fakturering av premien för 2023 baserad på 0,1 % av den inrapporterade årslönesumman för 2022.
 • Hösten 2023 (kvartal 4): Återföring från Kammarkollegiet av 0,15 % av lönesumman för perioden 1/10 – 31/12 2022.

I årslönesumman ska eventuella ägares lönesummor ingå, men stöd får ej ges enligt Lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Återbetalning avseende perioden 1 oktober 2022 – 31 december 2022 beräknas ske under sista kvartalet 2023. Därav behöver medlemsföretagen också ange företagets bank- eller plusgiro inför återbetalningen.

För samtliga länsmuseer ska löner rapporteras in från 1 januari 2023 och för perioden oktober -december 2022 ska alltså ingen inrapportering göras.

Medlem som har annan godkänd trygghetslösning (vanligen hanterad av TRR eller TRS) och därtill hörande pensions- och försäkringslösning behöver inte betala in premie för KOM-KR men rapportera in sin gällande lösning till Sobona.

Om du har några frågor om Omställningsfondens administration eller avgift, kontakta faktura@omstallningsfonden.se

Så här går det till att rapportera in årsuppgifter

 1. Verifiera din e-postadress
 2. Ett mejl skickas till angiven e-postadress med ämnesraden Nästa steg - länkar till årsinrapportering. I det här mejlet, under rubriken Företagslänkar finns länk/länkar till det/de företag som din e-postadress är kopplad till i vårt medlemsregister.
 3. Följ länken och rapportera in uppgifterna
 4. Ett bekräftelsemejl skickas till din e-postadress med inrapporterade uppgifter. Kontrollera uppgifterna. Om allt stämmer, och du bara ska rapportera för ett företag, så behöver du inte göra något mer. Om du rapporterar för flera företag så går du vidare till nästa företagslänk.

Frågor och svar

Om årsinrapporteringen

Sista inrapporteringsdag är 12 mars 2023.

Du rapporterar in för ett företag i taget.

När du har verifierat din e-postadress så kommer du att få ett mejl från oss med ämnesraden ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering''. I det mejlet finns unika länkar för respektive företag som din e-postadress är kopplad till i vårt medlemsregister. Du rapporterar in genom att följa länkarna, en i taget.

Om något inte stämmer eller om du saknar en länk för något företag kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

 I år samlar vi även in uppgifter tillsammans med Omställningsfonden för debitering av avgift för 2023 samt återbetalning. Du kan läsa mer om Omställningsfondens administration och avgift högre upp på denna sida under rubriken ''Information om uppgifter till Omställningsfonden samt avgift''.

De uppgifter som kommer delas med Omställningsfonden är:

 • Årslönesumma
 • Varav lönesumma okt-dec
 • Bankgiro/plusgiro samt kontonummer
 • E-postadress till den som rapporterade in uppgifterna

Uppgifterna hanteras i enlighet med Omställningsfondens och Sobonas integritetspolicy.

Du behöver verifiera din e-postadress innan du lämnar årsuppgifter för att inrapporteringen ska genomföras på ett integritetssäkert sätt.

Medlemmar som tillhör bransch Personlig assistans kommer att få särskilda anvisningar senare och avvaktar därför denna information innan inrapportering.

Om uppgifterna

De uppgifter som behövs är:

 1. Årslönesumma 2022 (avrunda till närmaste tusental)
 2. Lönesumma okt-dec 2022
 3. Antal anställda
 4. Antal anställda som tillhör RIB (endast Räddningstjänst)
 5. Bankgiro/plusgiro för utbetalning från Omställningsfonden
 6. Kontonummer för utbetalning från Omställningsfonden
 7. Fakturauppgifter

Med antal anställda avses samtliga era anställda medarbetare per sista december föregående år. Om ni startade verksamheten under föregående år eller är nystartat görs en uppskattning av antal anställda. Räkna inte om deltidare till heltid – räkna ”antal huvuden”. Alla med någon form av anställningsavtal per 31 dec ska tas med i uppgiften.

Serviceavgiften beräknas på er totalt utbetalda bruttolön för föregående år. Årslönesumma; här avses er bruttolönesumma, dvs ersättning för arbete före skatteavdrag. I bruttolönen ingår alla kontanta löneersättningar som utbetalats. T ex månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön, övertidsersättning och skattepliktiga kostnadsersättningar. Bruttolönen är det underlag som är grund för beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Ta däremot inte med styrelsearvoden.

Tänk på att avrunda till närmaste tusental.

Support

Om du har verifierat din e-postadress men inte har fått ett mejl efter 15 minuter så ber vi dig att först kontrollera din skräpkorg/skräppost om mejlet möjligen har landat där. Mejlet ska ha ämnesraden ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering''. Om mejlet ser konstigt ut kan du behöva flytta det till din inkorg.

Om du inte hittar mejlet i din skräpkorg ber vi dig att kontakta oss på kontakt@sobona.se

Om du redan rapporterat in uppgifter till oss men behöver justera uppgifterna så rekommenderar vi att du gör det så snart som möjligt. Har du kvar länken till årsinrapporteringsformuläret i det tidigare mejlet (med ämnesrad ''Nästa steg - länkar till årsinrapportering'') så kan du använda samma länk igen. Hittar du inte länken kan du verifiera din e-postadress igen så får du en ny länk.

Om du redan rapporterat in uppgifter till oss och försökt rapportera in igen men fått ett felmeddelande så kan det vara så att vi redan har hanterat uppgifterna. Vi ber dig därför kontakta oss så snart som möjligt, kom ihåg att ange vilket företag det gäller.

Kontakta oss om du skulle få ett felmeddelande. Om möjligt, skicka även med en skärmdump som visar felmeddelandet.

Om du har rapporterat in uppgifter till oss men inte fått ett bekräftelsemejl från oss efter 15 minuter så ber vi dig att först kontrollera din skräppost. Ämnesraden är ''Bekräftelse årsinrapportering - nästa steg''. Om mejlet ser konstigt ut kan du behöva flytta det till din inkorg.

Skulle du inte hitta mejlet där kan du kontakta oss.

Har du någon annan fråga? Kontakta Sobona på kontakt@sobona.se eller Omställningsfonden på faktura@omstallningsfonden.se

Populärt just nu

Utbildningar

Sobona verkar för utveckling, utbildning och nätverkande bland våra medlemmar. Som en del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella kurser, utbildningar och webbinarier. Vi erbjuder alltifrån livesända kurser och utbildningar till webbutbildningar som du kan genomföra när det passar dig.

Se vårt utbildningsutbud

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 08 januari, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll