null
  • nyhet
  • Fastigheter
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
07 november 2022

Sobona utökar erbjudandet för arbetsgivare i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen behöver rätt kompetens för att hantera både dagens utmaningar och framtidens behov. För att kunna stärka upp erbjudandet till medlemmarna i fastighetsbranschen kommer Sobona att gå med i Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd från och med årsskiftet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. I sitt arbete med kompetenssäkring erbjuder FU bland annat branschvalidering, ett verktyg som har visat sig vara mycket användbart både för arbetsgivare och arbetstagare.

Sobona har sedan tidigare modeller för branschvalidering inom olika yrkesområden, bland annat för fastighetsbranschen. Per Nordenstam, vd på Sobona, menar dock att Sobonas och FU:s branschvalideringsmodeller kompletterar varandra.

- En utmaning idag är att många inte lär sig det de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden, fastighetsbranschen är tyvärr inget undantag. När Sobona nu går med i FU kommer våra medlemmar få helt unika möjligheter att arbeta med branschvalidering, där våra olika modeller och tillvägagångssätt kommer att ge en bred verktygslåda i arbetet med kompetensförsörjning, säger Per Nordenstam.

Branschvalidering innebär validering av yrkesspecifik kunskap som exempelvis kan ha tillkommit utanför skolbänken, genom flerårig yrkeserfarenhet. Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering särskilt användbart när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Validering kan göra företaget mer attraktivt som arbetsplats och samtidigt visa på trovärdighet och seriositet gentemot externa parter. Det är därför ett mycket användbart verktyg i kompetensförsörjningsarbetet. Något som Christian Rockberger, vd på Stockholm Parkering och ordförande för Sobonas branschråd Fastigheter, understryker.

- Det här medlemskapet stärker Sobonas medlemsföretag genom att lättare kunna rekrytera nya medarbetare och säkerställa att befintliga medarbetare har rätt kompetens och utvecklas, säger Christian Rockberger.

Fakta:

FU företräder branschen i utbildning- och kompetensfrågor. Det kan gälla allt från kontakter med beslutsfattare och utbildningsanordnare till informationsaktiviteter riktade mot ungdomar och studie- och yrkesvägledare. Föreningen finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. På uppdrag av kommuner och regioner skapar Sobonas medlemmar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt.

Conny Larsson, projektledare på Sobona, kommer att representera Sobona i FU:s styrelse.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 07 november, 2022 | Senast uppdaterad: 07 november, 2022

Relaterade nyheter