Karin Funcke deltar på Valideringskonferensen 2022.
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
01 november 2022

Regionerna har en viktig roll i arbetsmarknadsfrågorna och kompetensförsörjningen

Region Dalarna samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer. Nu kommer Karin Funcke, regional projektledare för Valideringslyft på Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna, till Valideringskonferensen och berättar mer om hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan.

Den 9 november är det dags för Valideringskonferensen 2022. Ett tillfälle för alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet. Konferensen ger en aktuell bild av de förutsättningar som finns för utveckling och pågående arbete inom validering i Sverige. Under dagen får du ta del av olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Sista anmälningsdag är den 4 november - anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Dalarna har påbörjat ett utvecklingsarbete med samverkan med berörda aktörer kring validering. Detta för att starta byggandet av en regional struktur för validering i Dalarna. Under Valideringskonferensen kommer Karin Funcke att berätta mer om detta.

Vilken roll ser du att regionerna har i frågorna kring arbetsmarknad och kompetensförsörjning?

– Regionerna har en viktig roll i de frågorna, vilket även Valideringsdelegationen konstaterade i det regeringsuppdrag de hade under 2015–2019. Därför behöver vi regionalt utvecklingsansvariga inkludera validering i vårt ordinarie arbete med just arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Likaså vara den aktör som tar rodret för att utveckla effektiva stödstrukturer för validering i nära samverkan med andra aktörer, berättar Karin Funcke.

Du är med i projektet Valideringslyftet, kan du berätta lite mer om det?

– Projektet Valideringslyft har precis avslutats och var en nationell satsning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som finansierades av Europeiska socialfonden. Samtliga regioner har deltagit i ett gemensamt utvecklingsarbete kring validering vilket är unikt i valideringssammanhang. Projektet har dels bestått av kontinuerliga utbildningsinsatser i syfte att stärka kunskapen om validering i alla regioner. Parallellt med det har vi regioner arbetat med att behovsinventera, planera och genomföra valideringsrelaterade aktiviteter. I nära samverkan med MYH har varje region även tagit fram en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete kring validering utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar.

Hur viktigt är samverkan både regionalt och lokalt när det gäller kompetensförsörjningsfrågor?

– Den är jätteviktigt då det finns en enorm kraft i samverkan mellan just lokal, regional och nationell nivå. Det genom att vi har olika perspektiv, kan lära av varandra och därmed förhoppningsvis även utveckla mer hållbara och effektiva strukturer för kompetensförsörjning där validering också ingår.

Vad kan man som deltagare hoppas få med sig efter lyssnat på ditt pass på konferensen?

– Jag hoppas kunna ge inspiration till hur en regional samverkan kring validering kan komma igång och vad den kan resultera i, avslutar Karin.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 01 november, 2022 | Senast uppdaterad: 01 november, 2022

Relaterade nyheter