Amane Al Ameen är idag en uppskattad supportmedarbetare inom nätverksteknik på Lunet.
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
14 september 2022

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att erbjuda praktik, yrkesintroduktionsanställningar och handledning med hjälp av Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning.

Energiomställningen och omställningen till fossilfri stålframställning är några exempel på skeenden och orsaker till Luleå Energis och Lunets utmaningar inom kompetensförsörjningsfrågan. När regionen växer på alla håll blir kompetensbristen påtaglig och för Lunet räcker det inte med att plocka in folk från grannkommunerna. Rekryteringsbasen måste breddas för att fånga alla tillgängliga kompetenser, konstaterar företagets vd, Kent Eneris.

– För att kunna säkerställa kompetensbehoven framöver behöver vi jobba på alla tänkbara fronter, fylla på med kompetens utifrån och rekrytera bredare. Vi vill gärna få in personer med olika bakgrund och perspektiv, för att på så sätt kunna bemöta våra kunder bättre, säger Kent.

Genom att erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar fångar Luleå Energi och Lunet fler talanger, samtidigt som de bidrar till att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Amane Al Ameen kom i kontakt med Luleå Energi och Lunet under pandemin. Hon hade utbildat sig inom nätverksteknik, men inte hunnit börja arbeta med det.

– Amane behövde komma ut på arbetsmarknaden och träna sitt språk – och vi kände att det fanns en win-win för båda parter. Till en början beslutade vi att testa en digital praktik, men ganska snabbt insåg vi att en digital arbetsplats i en pressad tid inte var ultimat för vare sig Amane eller hennes handledare, berättar Linn Wallo, HR strateg på Luleå Energi.

– Det är viktigt att man kan befinna sig fysiskt på en arbetsplats för att utveckla sitt språk, synliggöra det man kan och få till gemenskap med kollegor. Vi valde därför att avbryta praktiken under pandemin, fram tills att restriktionerna lättades. Då pratade vi än en gång om att ge Amane en chans och erbjöd henne en yrkesintroduktionsanställning istället, förklarar Linn.

Det fungerade väldigt bra och idag är Amane en uppskattad supportmedarbetare inom nätverksteknik på Lunet.

Hör Linn, Amane och Kent själva berätta om fördelarna med yrkesintroduktionsanställning och handledning:

– Jag trodde att jag skulle bli tvungen att utbilda mig till något annat för att få ett jobb, vilket hade varit jättetråkigt, säger Amane.

Hon är väldigt glad att ha utvecklat sina språkkunskaper i samband med anställningen.

– Jag pratade mest med hjälp av kroppsspråk och hade svårt att förstå vad andra pratade om – men nu känns det mycket bättre. Det roligaste är att träffa människor som vill hjälpa mig att utvecklas och ge mig en chans till arbete, avslutar hon.

Om Luleå Energi och Lunet:
Luleå Energi är en koncern som består av moderbolaget Luleå Energi, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät och dotterbolaget Bioenergi Luleå och Lunet. Koncernen är också delägare till Lulekraft. Snabb uppkoppling och fler tjänster blir allt viktigare. Lunet erbjuder fiber och levererar dagens och morgondagens bredbandstjänster. Luleå Energis affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Vad är yrkesintroduktionsanställning?
Det är en anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ert kompetensbehov samtidigt som personer får en hjälpande hand in på arbetsmarknaden. Tack vare anställningsformen får arbetsgivare en bredare rekryteringsbas och kan säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

Vad är yrkespraktik?
Yrkespraktik handlar om att personer med grundläggande kunskaper i svenska kombinerar sin praktik med språkutbildning för att lära sig yrkesspråket. Dessutom kan praktiken valideras för att synliggöra det som individen lär sig under praktikperioden. Då kan insteg synliggöras och värdet på praktiken blir tydligt.

Läs mer:

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 14 september, 2022 | Senast uppdaterad: 14 september, 2022

Relaterade nyheter