Helén Björnsdotter och Anna Kahlson.
  • nyhet
  • Inkludering och mångfald
  • Validering
13 juli 2022

Vad är Myndigheten för yrkeshögskolas roll i kompetensförsörjningsarbetet?

Under två digitala konferenser i augusti kommer Anna Kahlson och Helén Björnsdotter från enheten för Kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan att berätta om SeQF, branschvalidering och vilken roll Myndigheten för yrkeshögskola har. Anna arbetar som samordnare för SeQF och Helén är samordnare för branschvalidering.

Berätta lite om vad din och Anna Kahlsons dragning(ar) kommer att handla om under de två digitala konferenserna i augusti?

– Anna och jag kommer att berätta om myndighetens uppdrag – roll – och värdet av att arbeta med dessa i kompetensförsörjningsarbetet. Rubriken för vår dragning är SeQF och branschvalidering – effektiva verktyg för kompetensförsörjning, berättar Helén Björnsdotter och fortsätter:

– Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF) och för att stödja branschernas arbete med validering. SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera den kompetens som behövs, synliggöra den kompetensen som finns för att kunna höja kompetensen hos både individ och företag.

Vad är SeQF och branschvalidering och vad är Myndigheten för yrkeshögskolas roll?

– SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer baserade på läranderesultat för att säkerställa kvalifikationernas tydlighet, överförbarhet och kvalitet. I SeQF nivåplaceras kvalifikationer på 8 olika nivåer där nivån anger hur avancerat kvalifikationernas innehåll är, nivå 1 är den minst avancerade och 8 den mest avancerade nivån.

– Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är arbetsmarknadens parter och branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande. Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll, säger Helén och fortsätter:

– Myndigheten för yrkeshögskolan är den nationella samordningspunkten för EQF och ansvarar bland annat för vissa delar av kontakten med EU-kommissionen och andra länders nationella samordningspunkter i frågor om EQF och SeQF samt har i uppgift att främja branschernas arbete med valideringsmodeller.

Vad hoppas du att lyssnarna tar med sig från dragningen?

– Ökad kännedom om kvalifikationer, SeQF och branschvalidering som verktyg för en effektiv kompetensförsörjning och vikten av att synliggöra och tillvarata den kompetens som finns inom en organisation eller ett företag.

Här anmäler du dig till de digitala konferenserna:

Digital konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 13 juli, 2022 | Senast uppdaterad: 13 juli, 2022

Relaterade nyheter