Thomas Nylund, arkivbild.
  • nyhet
  • Hållbarhet
  • Kompetensutveckling
13 juli 2022

Thomas Nylund är Årets Stadsbyggare 2022

Thomas Nylund har tilldelats utmärkelsen Årets Stadsbyggare 2022. Thomas engagemang inom hållbarhet och kompetensutveckling sträcker sig tillbaka till hans examen 1986 och fortsatte senare in i KFS och Sobona.

Grattis till Årets Stadsbyggare! Vad betyder den här utmärkelsen för dig?

– Stort tack! Det är mycket hedrande och smickrande att bli utnämnd till ”Årets Stadsbyggare 2022”, säger Thomas Nylund, som arbetar som senior strateg och rådgivare på VafabMiljö samt kvalitetssäkrare för branschvalidering på Sobona.

Vad innebär den här utmärkelsen?

– Jag ser det på sätt och vis som en erkänsla för ”lång och trogen tjänst” inom samhällsbyggnadsområdet. Mitt engagemang för hållbarhet och kompetensutveckling inom området sträcker sig långt tillbaka i tiden. I princip ända sedan examen från Lantmäterilinjen på KTH 1986 med inriktning mot naturresurshushållning, berättar Thomas och fortsätter:

– Ett engagemang som sedan följt med i KFS och sedan i Sobona, till exempel genom min medverkan i branschråden och under senare år i arbetet med branschvalideringsmodellen.

Det är föreningen Sveriges Stadsbyggare som har utsett Thomas till Årets Stadsbyggare 2022. Här kan du läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad betyder hållbar stadsutveckling? Finns det några bra exempel?

– Det är viktigt att se att hållbarhet innefattar flera dimensioner. Vi talar om såväl ekologisk som miljömässig hållbarhet som om social och ekonomisk hållbarhet. Inom respektive område finns en rad goda exempel. ”Ingen nämnd ingen glömd.” Utmaningen är att få ihop allt till en helhet. Det hoppas jag att vi kan komma att kunna se goda exempel på i framtiden, säger Thomas och fortsätter:

– Här har ju Sobona tagit ett initiativ via ”Samhällsbygge 2030” som pekar på de kommunala företagens viktiga roll i sammanhanget. Detta är något som vi också tar fasta på i forskarskolan ”Future Proof Cities”. Vi talar nu också alltmer om behovet av resiliens det vill säga en motståndskraft vad gäller de olika påfrestningar vårt samhälle utsätts för genom klimatförändringarna med mera.

Berätta lite mer om ”Future Proof Cities”.

– ”FPC” är en samverkan mellan Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Universitet. Vi har finansiering från KK-stiftelsen. Syftet är att forskningen och den operativa verksamheten inom hållbar stads- och samhällsbyggnad ska knytas närmare varandra, att de ska ”korsbefrukta” varandra. För att vi ska kunna snabba på en nödvändig omvandling mot ett fossilfritt, klimatneutralt och mer resilient samhälle. Här har de kommunala företagen, Sobonas medlemmar, en viktig roll. Vi har flera industridoktorander som är anställda av kommunala bolag. Forskarstudierna tar 80 procent av doktorandernas tid. 20 procent är ”ordinarie” anställning. Vi har också en avsiktsförklaring tecknad med Sobona som syftar såväl till att sprida erfarenheterna från FPC i kretsen av Sobonas medlemsföretag, som att få inspel i och ökat engagemang kring dessa frågor, avslutar Thomas.

Publicerad: 13 juli, 2022 | Senast uppdaterad: 13 juli, 2022

Relaterade nyheter