Johan Frisö, KFS Trygghetsfond.
  • nyhet
  • Kompetensutveckling
  • Omställning
  • Validering
13 juli 2022

Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Det kommer Johan Frisö, KFS Trygghetsfond, och Camilla Grahn, rådgivare Omställningsfonden, att berätta mer om under två digitala konferenser i augusti.

I augusti anordnas de digitala konferenserna branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Där kommer ni att få träffa Johan Frisö och Camilla Grahn.

– Vi vill informera om de möjligheter som finns för Sobonas medlemsföretag att söka medel från fonderna för kompetenshöjande insatser. Vi vill att företagen ska veta om att det finns medel för förebyggande insatser och på vilket sätt dessa medel kan bidra till företagens och medarbetarnas framtida utveckling, berättar Johan Frisö.

Nyfiken på att läsa mer om de digitala konferenserna?

Läs mer här: Digital konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en omställningsfond och hur kan fonderna stödja i kompetensutvecklingsfrågor?

– Fonderna är kollektivavtalsstiftelser med parterna, fackliga organisationer och Sobona, som huvudmän. Från början var fonderna ett sätt att hjälpa medarbetare som blivit uppsagda att komma i ny sysselsättning; det är det nu också. Men nu är fokus mer på att med förebyggande insatser undvika uppsägningar och i stället bidra till att möta de krav som ställs på medlemsföretagen och dess medarbetare genom att bidra till kompetensutvecklingsinsatser, enligt det avtal som parterna kommit fram till.

Vad hoppas du att lyssnarna tar med sig från dragningen?

– Att de ska se möjligheterna och att de ska fundera på vilket sätt det kan bidra i just deras verksamhet, för att möta de utmaningar som de står inför. Vi vill också att de ska kontakta fonderna för fortsatt dialog och att de ska ansöka om medel till kompetensutvecklingsinsatser, avslutar Johan.

Publicerad: 13 juli, 2022 | Senast uppdaterad: 13 juli, 2022

Relaterade nyheter