Lunch på SISAB under pandemin. Foto: SISAB.
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Kommunala företag
  • Opinion
14 juni 2022

Sveriges friskaste företag – SISAB

Sobonas medlem Skolfastigheter i Stockholm, SISAB, har av Feelgood tilldelats priset Sveriges friskaste företag. Vi pratade med Frida Lindmark, arbetsmiljö- och säkerhetsstrateg på SISAB för att höra om deras framgångsrecept.

Det är nu femte året i rad som hälsoföretaget Feelgood utser Sveriges friskaste företag. SISAB har varit finalist tre gånger men 2021 blev året då de vann.

Vad är det som har gjort att ni nu vunnit Sveriges friskaste företag?

– SISAB lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog, delaktighet och inflytande främjas genom forum som exempelvis chefsforum och live-lunchsändningar. Och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans, berättar Frida Lindmark och fortsätter:

– Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränser.

Hur har ni jobbat med det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

– Arbetsmiljö finns med som en punkt på ledningsgruppens agenda och alla övriga avdelnings-/enhetsmötens agendor. På det sättet kan närmaste chef snabbt och tillgängligt fånga upp eventuella arbetsmiljöfrågor i verksamheten. Vi har skapat forum för delaktighet och inflytande, som tidigare berättade om. Alla nyanställda bjudits in till en introduktion i arbetsmiljö för att skapa en gemensam grund. Ett budskap i vår introduktion är att "vi är varandras arbetsmiljö" och att vi har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö, säger Frida och fortsätter:

– Vår arbetsmiljökommitté (AMK) träffas fyra gånger per år för att diskutera och följa upp bolagsövergripande arbetsmiljöfrågor. Vid mötena följer AMK verksamhetens arbetsmiljöarbete, allt från årets medarbetarundersökning till utfall av viktiga nyckeltal, arbetsmiljörutiner, utfall av pulsmätningar med mera. Vi mäter och följer upp kontinuerligt via medarbetarundersökningar och pulsmätningar som ger oss möjlighet att fånga upp aktuella områden som vi ar med oss i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Läs även: Korta pulsmätningar fångar upp medarbetarnas mående Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan du berätta lite mer om medarbetarinitiativet HÄLSAB?

– HÄLSAB-gruppen är ett initiativ helt taget av våra motiverade medarbetare, med stöd från HR och ledningen. Vi har medarbetare som vill varandra väl och som uppmuntrar och uppmanar till lustfylld rörelse. HÄLSAB anordnar träningsaktiviteter, stora som små. HÄLSAB har genom en tydlig strategi att vara närvarande, tydligt profilerade, inkluderande och ihärdiga, fått ett helt bolag i rörelse.

Vad menas med värderingsambassadörer?

– Värderingsgruppen arbetar aktivt för att skapa social samvaro och knyta kontakter över avdelningsgränserna, särskilt i den svårare tiden vi varit i under pandemin när kaffemaskins-snackat har saknats av många. Gruppen består av ett antal värderingsambassadörer som tillsammans skapar och arrangerar forum som ska uppmuntra, främja och utveckla värderingsarbetet, där värderingarna är en naturlig del i vårt dagliga arbete på SISAB. Exempel på aktiviteter som värderingsgruppen har arrangerat är mystery-lunch, musikquiz, och Rookie-fika, berättar Frida.

Läs mer: Korta pulsmätningar fångar upp medarbetarnas mående Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du något bra tips för att få ett starkt medarbetarengagemang på arbetsplatsen?

  • Skapa forum för delaktighet och inflytande. Delaktighet skapar engagemang. Forum som omfamnar nya arbetssätt både digitalt och fysiskt, exempelvis chefsforum, hybrida live-möten, informationsmöten, möten för lärande och erfarenhetsutbyten med mera.
  • Uppmuntra och skapa grupper med ambassadörer för hälsa och värderingar. Vi har HÄLSAB och Värderingsgruppen som omfamnar dessa områden och genomför aktiviteter både i fysiska och digitala format, efter behov, exempelvis löppass, quiz, mystery-lunch, Racketlon, Frisbeegolf, Rookiefikor med mera. 
  • Sätt arbetsmiljö som en stående punkt på agendan på avdelningsmöten inklusive ledningsgruppens. Säkerställ det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomför systematiska pulsmätningar - ger möjlighet att ta reda på, mäta och följa upp hur vi lyckas och härefter justera, anpassa och utveckla det som behövs för att finna det mest optimala för oss.

Motivering från Feelgood: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, lyssnar på sina medarbetare och sätter hälsan i första rummet. Det aktiva och långsiktiga arbetsmiljöarbetet är systematiskt och väl förankrat. Löpande dialog främjas genom chefsforum och lunchsändningar, och nya arbetssätt skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Medarbetarinitiativet HÄLSAB stöttas av HR och ledning och har fått hela företaget i rörelse. Det starka medarbetarengagemanget visas också i värderingsgruppens arbete som främjar inkludering, välmående, samarbete och lärande. Värderingsambassadörer skapar sammanhållning över avdelningsgränserna. Därför är SISAB Sveriges friskaste företag 2021.

Läs mer om priset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete: Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? - Suntarbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 14 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 14 juni, 2022

Relaterade nyheter