Sobonas årsstämmor den 2 juni 2022. Från vänster: Per Nordenstam (vd Sobona), Karin Medin (valberedning), Christian Rockberger (stämmans ordförande), Göran Holm (sekreterare) och Ewa Thorén (revisor). Foto: Fredrik Berglund
  • nyhet
  • Sobona
08 juni 2022

Ny bolagsstyrelse vald

Vid bolagsstämman den 2 juni 2022 utsågs en ny styrelse, valberedning samt revisorer för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag och Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB utsågs till ordförande och Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård AB, till vice ordförande.

- Jag är tacksam för att åter få förtroendet att vara ordförande i Sobona. I de turbulenta tider vi upplever är det viktigare än någonsin att vi betonar såväl Sobonas som våra medlemsföretags viktiga roll i samhällsbygget, säger Christian Schwartz och fortsätter:

- Tillsammans med styrelsen och medarbetarna på kansliet blickar vi framåt för att se hur vi tillsammans kan klara välfärd och trygghet där innovationsarbetet förväntas vara ett viktigt område de kommande åren och där Sobona kan vara en samlande kraft.

Ordinarie ledamöter i Sobona AB:

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ordförande, omval
Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård AB, vice ordförande, omval
Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB omval
Lotta Nibell, vd Got Event AB omval
Anneli Wikner, vd MittSverige Vatten och Avfall AB omval
Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund omval
Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland omval
Karin Gellin, förbundschef, Samordningsförbundet VärNa omval
Elin Pietroni, vd Umeå Parkerings AB omval
Karin Melander, vd Folktandvården Skåne nyval
Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering AB nyval

Därutöver beslutades om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jenny Göthberg som huvudansvarig samt omval av Ewa Thorén, MittSverige Vatten och Avfall AB som förtroendevald revisor med omval av Michael Nordh Grate, Stockholm Care AB som suppleant.

Beslut om valberedning:

Karin Medin, VD Söderenergi AB, ordförande
Eva Ljung, VD Folktandvården i Stockholm AB
Kenneth Larsson, Skolchef Montessoriskolan Malmen
Camilla Lejon, VD Linköping City Airport AB
Håkan Ekengren, ordförande Nacka Vatten och Avfall AB

Publicerad: 08 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 08 juni, 2022

Relaterade nyheter