Ulf Olsson, vice ordförande och Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.
  • nyhet
  • Opinion
  • Lön
07 juni 2022

EU trampar snett med minimilönedirektivet

EU föreslår att minimilönedirektivet ska bli europeisk lagstiftning. Det är helt fel väg att gå och det är bra att Sveriges regering röstar nej till överenskommelsen. Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade i dag på en presskonferens att Sverige kommer att rösta nej till EU:s minimilönedirektiv.

Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade i dag på en presskonferens att Sverige kommer att rösta nej till EU:s minimilönedirektiv.

- Det är viktigt att regeringen tydligt visar att Sverige motsätter sig minimilönedirektivet. EU har inte kompetens att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt – den makten har aldrig överlåtits till EU, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På svensk arbetsmarknad är det arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som, oberoende av stat eller lagstiftning, förhandlar om villkor och löner.

- I stället för att lagstadga om minimilöner borde EU främja en lönebildning som bygger på kollektivavtalslösningar mellan arbetsmarknadsparter i medlemsstaterna, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i SKR.

EU:s preliminära beslut om minimilöner måste gå igenom en formell omröstning i de tre beslutande församlingarna - Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen - innan det kan träda i kraft. Därefter har medlemsstaterna enligt EU två år på sig att omvandla direktivet till nationell lagstiftning.

- Om ett minimilönedirektiv träder i kraft kan Sverige även komma att behöva fatta beslut om att överklaga beslutet. Regeringen behöver fortsätta vara drivande för att direktivet inte ska bli svensk lag, säger Joakim Larsson.

Läs mer:

EU-förslag hotar den svenska modellen https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/euforslaghotardensvenskamodellen.51972.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 07 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 07 juni, 2022

Relaterade nyheter