null
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Opinion
18 maj 2022

Vi vill se bättre dialog med IVO

Sobona har tillsammans med Vårdföretagarna, Svenska Vård, Fremia och Famna skickat en skrivelse till regeringen och riksdagens socialutskott där vi lyfter behovet av en bättre dialog med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Behovet blir extra tydligt i ärenden som rör tillstånd och tillsyn.

Oseriösa aktörer och fusk ska inte förekomma i välfärden, och IVO:s uppdrag som tillsynsmyndighet är mycket angeläget. Dock rapporterar många av Sobonas medlemmar om olika utmaningar i samarbetet med IVO. Det gäller exempelvis bristande dialog, att myndigheten inte följer Socialstyrelsens rekommendationer samt krav som ej är verksamhetsanpassade. Därför har Sobona valt att tillsammans med flera andra organisationer som representerar medlemmar i branschen, skicka in en skrivelse till beslutsfattande politiker för att på så vis lyfta problematiken och öppna upp för en gemensam, konstruktiv dialog framgent.

Publicerad: 18 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 18 maj, 2022

Relaterade nyheter