HR-nätverket på plats hos Sobona.
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Trafik
09 maj 2022

Olikheter och kompetensförsörjning i fokus när HR-nätverk träffades

Sedan ett år tillbaka har ett HR-nätverk bland Sobonas medlemmar träffats och diskuterat olika utmaningar inom branschen Trafik. Nu var de på plats hos Sobona för att jobba ihop med Sobonas förhandlare, men också nätverka.

– Vi kände att det fanns ett behov av ett nätverk bland oss HR-chefer. Därför startade vi upp detta HR-nätverk för ungefär ett år sedan. Till en början träffades vi via Teams och tanken är att vi både ska ses fysiskt och digitalt, berättar Carola Lilja, HR-chef på Svealandstrafiken.

Under två dagar var HR-nätverket i Sobonas lokaler i Stockholm för att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. Nätverket består av HR-chefer från sex av Sobonas medlemsbolag: Luleå Lokaltrafik, Skellefteå buss, Gamla Upsala Buss, Svealandstrafiken, Uddevalla Omnibuss och Göteborgs Spårvägar.

– Vid det här tillfället hade vi utökat nätverket med våra medarbetare som jobbar som HR-partner, HR-konsulter eller har andra titlar inom HR, för att gemensamt kunna ha ett bra samtal och dialog. Vi ville även besöka Sobona för att veta vilka de är, vad de sysslar med och även få inspiration, säger Carola och fortsätter:

– Första dagen var alla med men på andra dagen var det bara HR-cheferna som deltog. Då träffade vi Sobonas förhandlare och tittade på hur vi ska planera och lägga upp avtalsrörelsen. Detta för att sedan kunna ge ett förslag till det Arbetsgivarråd som finns för vår bransch.

Under det här året, vad har ni pratat om vi nätverksträffarna?

– Vi har pratat om våra olikheter. Man kan tro att branschen ser likadan ut i hela Sverige men vi upptäcker under våra samtal att det inte stämmer. Vi har olika utmaningar som vi jobbar med eller har kommit olika långt med. Men det är fantastiskt nyttigt att få träffas och utbyta erfarenheter, säger Sirpa Jacobsson, chef över verksamhetsstöd tillika HR-chef på Luleå Lokaltrafik.

– Vi är sex olika bolag och det är jätteintressant att höra våra samtal under dessa nätverksträffar. Ibland är vi i helt olika världar fast att vi har samma branscherfarenhet och verkar inom samma bransch. Det som vi har gemensamt är utmaningen kring kompetensförsörjningen. I Svealandstrafiken har vi en utmaning att rekrytera till alla våra yrken, säger Carola.

– För vår del så har vi ingen brist på förare men vi ser att det kan komma att bli så i framtiden i och med alla industrisatsningar som görs uppe i Norrbotten. Vi kommer få brist, flikar Sirpa in.

En annan utmaning som de har är att de inte syns tillräckligt mycket.

– Det gäller att vi syns mer och att kunskapen om branschen höjs. Vi har även pratat mycket om hot och våld, hur arbetssituationen för förarna ser ut i dag och vilka utmaningar de har, säger Sirpa.

– Vi finns i en bransch som är traditionsbunden och vi behöver flytta in den i det som är 2022. För att vi ska kunna vara attraktiva och bli attraktiva arbetsgivare och jobba med kompetensförsörjning så måste vi hänga med och se till att vår bransch är attraktiv. Sedan tror jag att det finns en okunskap kring vad man kan jobba med inom vår bransch. När man tänker på kollektivtrafik så är det förare som man tänker på, men vill visa upp att det finns många andra yrken och funktioner som är viktiga. När vi började skrapa på ytan så såg vi att vi behöver mekaniker, elingenjörer, lönehandläggare med mera för att få kollektivtrafiken att fungera, men det är lätt att bara prata om föraren eftersom det är de syns. Vi har ett jobb att göra att visa upp att vi är ett alternativ när folk söker jobb. Om vi vill ha hit de bästa mekanikerna, ekonomerna eller elingenjörerna måste vi bli mer synliga, berättar Carola.

Att arbetsmiljön är bra för medarbetarna är en annan utmaning för branschen.

– Vi vet vad som behöver göras men allt kostar pengar, men det måste kanske få lov att göra det så att arbetsmiljön blir bättre för förarna, säger Sirpa.

– Vi tre som sitter här tar för givet att när jag behöver gå på toaletten så gör jag det. Men när man kör en buss så är det inte så säkert att du kan gå på toaletten när du behöver det. Det är en basal del som man måste prata om och sätta spelreglerna för annars kommer det här inte att vara ett attraktivt yrke. Hot och våld är en annan aspekt som vi pratar väldigt mycket om. Man måste kanske utforma bussarna på ett annat sätt eller hitta på andra lösningar men det kostar pengar, och det måste kanske få kosta lite pengar för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera de bästa medarbetarna, säger Carola.

– Och om man vill fortsätta åka kollektivt, flikar Sirpa in.

Vad är det bästa med att jobba inom kommunala företag?

– Det handlar mycket om att vi jobbar med samhällsnyttan. Syftet med våra verksamheter är inte att tjäna massa pengar utan syftet med vår verksamhet är att de som åker med oss upplever en trygg och säker resa. Det får vi inte glömma bort och det ska vi vara stolta över. Vi brukar prata om detta hos oss för det är lätt att glömma bort att vi ska vara stolta över det jobb vi gör, avslutar Carola.

Publicerad: 09 maj, 2022 | Senast uppdaterad: 09 maj, 2022

Relaterade nyheter