Från vänster: Rachida Zaraizah, Mouna Benlemalem och Sabah Ali Ezgouzi arbetar som gårdsvärdar på MKB i Malmö.
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Inkludering och mångfald
17 februari 2022

Mångfald och inkludering i praktiken – MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda ett formellt kompetensintyg med hjälp av Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen.

MKB anställer långtidsarbetslösa kvinnor på ett år i samverkan med Arbetsförmedlingen. Anställningen innebär ett fullt medarbetarskap med samma villkor som alla andra anställda har. Som gårdsvärd arbetar man ute i MKB:s bostadsområden med inre och yttre skötsel av fastigheterna.

– MKB fungerar som en katalysator. Vi sätter igång processen och blir ett verktyg för att få människor i arbete. Dessutom skapar gårdsvärdarna trygghet med sin närvaro i våra bostadsområden. De bor i området och syns åtta timmar om dagen, både utomhus och inomhus, säger Nurgül Iljas Eminovska, Chef Social Hållbarhet, MKB.

Många av kvinnorna har varit isolerade från arbetsmarknaden i Sverige i flera år. Genom projektet kan de få en trygghet och en egen försörjning. I anställningen ingår även svenskundervisning, vilket bidrar till språkutveckling, högre självförtroende och ökad självkänsla.

– Gårdsvärdarna blir ambassadörer för många av våra boende. De pratar om sitt arbete och är stolta över att jobba hos oss. På SFI:n och i våra utvärderingar märker vi att talspråket utvecklas markant, säger Nurgül och fortsätter:

– Nästa steg för oss är att vi kommer börja med validering och erbjuda gårdsvärdarna ett kompetensintyg på deras kunskaper. Kompetensintyget är väldigt viktigt, det blir mer professionellt och formellt än att skicka med ett rekommendationsbrev efter anställningen, förklarar Nurgül Iljas Eminovska, Chef Social Hållbarhet, MKB.

Hör röster från MKB berätta om gårdsvärdarna – en process med många vinnare:


MKB har utbildat fyra bedömare som från och med 2022 kommer validera MKB:s gårdsvärdar med hjälp av OCN-metoden, en kvalitetssäkrande modell för validering. Upplägget består av fyra utbildningsblock och utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum.

– Vi är mycket stolta över den fortsatta utvecklingen med gårdsvärdarna. Det här utgör en viktig del av Sobonas partsgemensamma arbete med att främja nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden, avslutar Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning, Sobona.

Om MKB
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med över 350 anställda och ägs av Malmö stad. Med över 25 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på mer än 40 miljarder kronor. MKB har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vad är validering?
Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Resultatet av valideringen bevisar individers kunskaper och kompetens.

Läs mer:

Publicerad: 17 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 17 februari, 2022

Relaterade nyheter