null
  • nyhet
  • Opinion
  • Flygplatser
02 februari 2022

Ett viktigt stöd för de regionala flygplatserna, men som bör omfatta fler

Regeringen har presenterat ett riktat stöd till de regionala flygplatserna, som har drabbats hårt av pandemin. Sobona välkomnar stödet till våra medlemmar men kan samtidigt konstatera att flera svenska regionala flygplatser inte omfattas vilket givetvis är olyckligt.

Regeringen har presenterat ett riktat stöd till de regionala flygplatserna, som har drabbats hårt av pandemin. De regionala flygplatserna vill vara nyckelspelare i omställningen och samhällsbygget, men på grund av minskat resande löper flera flygplatser runt om i landet risk för nedläggning. Det hotar omställningen till ett mer hållbart transportslag och ambitionen att hela Sverige ska leva. De regionala flygplatserna är dessutom grundläggande för samhällsviktiga transporter i hela landet, såsom ambulansflyg och brandflyg.

- Sobona välkomnar stödet till våra medlemmar men kan samtidigt konstatera att flera svenska regionala flygplatser inte omfattas vilket givetvis är olyckligt. Sverige är ett avlångt land och nu måste arbetet med att skapa långsiktiga förutsättningar för de regionala flygplatserna fortsätta så att vi får en välfungerande, hållbar och säkerställd flyginfrastruktur i hela landet, säger Per Nordenstam, vd, Sobona.

Sobona har tidigare skrivit en debattartikel tillsammans med KSO:er och RSO:er runt om i landet samt skickat en skrivelse till alla riksdagspartier gällande de regionala flygplatsernas utmaningar kopplat till pandemin, och flygplatsernas möjlighet att hantera beredskap.

Publicerad: 02 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 02 februari, 2022

Relaterade nyheter