null
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
01 februari 2022

Flera politiska förslag för bättre kompetensförsörjning

Regeringen har presenterat ett antal förslag för att förbättra kompetensförsörjningen. Det handlar om validering inom komvux för att bättre tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden, att arbetsmarknadsbehov i större utsträckning ska påverka utbildningsutbudet inom gymnasieskolan och komvux, samt att grundläggande högskolebehörighet ska vara valbart i alla yrkesprogram i gymnasieskolan.

En av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för kommunala företag är just kompetensförsörjning, och redan idag tampas många av de kommunala företagen med svårigheter att hitta rätt kompetens. Dessa tre förslag är extra intressanta eftersom de ligger i linje med mycket av det arbete Sobona gör inom ramen för ”Enklare väg” och en inkluderande kompetensförsörjning.

- Faktum är att det fleråriga arbete som gjorts inom ramen för branschvalidering och framtagande av nationella yrkesprofiler (kompetensstandarder) har möjlighet att fungera som bottenplatta för dessa politiska initiativ. Det vi har gjort är att tillsammans med bransch, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter tag fram verktyg för hur man beskriver sitt kompetensbehov och arbetar med bristyrken, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona, som driver flera olika projekt för att utveckla de kommunala företagens kompetensförsörjning.

Ett konkret exempel på hur Sobonas arbete med kompetensförsörjning är relevant för regeringens initiativ är det så kallade arbetet med yrkestrainee – ett samarbete med bland andra Västsvenska Handelskammaren och Västra Götalandsregionen samt en rad bransch- och utbildningsaktörer. Inom ramen för yrkestrainee tittar man bland annat på branschernas faktiska behov och hur det kan konverteras till Skolverkets kursplaner på gymnasienivå samt tittar på möjligheten att använda det till validering.

Publicerad: 01 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 01 februari, 2022

Relaterade nyheter