• nyhet
  • Förhandling
  • Kompetensförsörjning
27 december 2021

Kompetensutmaningen i fokus för avtalsrörelsen

Sobona och SKR har överlämnat mål och inriktning inför vårens avtalsrörelse med OFR Hälso- och sjukvård, som är Vårdförbundets avtalsområde.

Arbetsgivarna i kommun- och regionsektorn står inför en stor kompetensutmaning. Efterfrågan på välfärdstjänster stiger samtidigt som det råder brist på kompetenser och resurser både inom välfärden och andra branscher på arbetsmarknaden. För att klara utmaningen krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt.

- Kommuner, regioner och kommunala företag ska vara attraktiva arbetsgivare och därför vill vi se en så lång avtalsperiod som möjligt. Det ger vårdens verksamheter bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt med att möta kompetensutmaningen och stärka arbetsmiljön, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Pandemins effekter på vårdens verksamheter och medarbetare har inneburit att de åtgärder som arbetsgivarna redan vidtar har behövt intensifieras ytterligare. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar för att värna en god arbetsmiljö samt olika åtgärder för att se över arbetsorganisation, arbetssätt och arbetsfördelning.

− Vi eftersträvar partsgemensamma arbeten som syftar till att möta kompetensutmaningen och att förbättra arbetsmiljön. Det handlar bland annat om verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning samt utveckling av karriärmodeller i regioner och kommuner, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

– Löneavtalen ska bygga på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning, med inriktning på att allt mer av lönesättningen ska ske i dialog mellan chef och medarbetare. Att lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare har visat sig bättre synliggöra kvinnors prestationer. Därför är tillämpning och utveckling av denna modell viktig ur ett jämställdhetsperspektiv, säger John Nilsson, förhandlingschef i Sobona.

Det nuvarande avtalet är uppsagt av OFR Hälso- och sjukvård och löper ut den 31 mars 2022. Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72

Publicerad: 27 december, 2021 | Senast uppdaterad: 27 december, 2021

Relaterade nyheter