• nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Opinion
  • Personlig assistans
06 december 2021

Skrivelse angående schablonersättningen för personlig assistans

Tillsammans med flera aktörer har Sobona skickat en skrivelse till regeringen och Socialutskottet med uppmaningen att se över schablonersättningen för personlig assistans.

Sobona har tillsammans med Vårdföretagarna, Kommunal, IfA, Riksföreningen JAG, Fremia och SKR skickat en skrivelse till regeringen och Socialutskottet där vi uppmanar politikerna att se över schablonersättningen för personlig assistans.

Dagens låga schablonuppräkning täcker inte kostnadsökningen för kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället. Det leder till försämrad kvalitet för assistansanvändarna och sämre förutsättningar för arbetstagarna inom personlig assistans.

- Detta är viktigt för våra medlemmar eftersom den låga schablonersättningen inte täcker de kostnader våra medlemmar har. En mer långsiktigt hållbar finansieringsmodell behövs för att kunna teckna bra kollektivavtal och skapa goda villkor för branschen, säger Marianne Albemark, ansvarig förhandlare på Sobona.

Publicerad: 06 december, 2021 | Senast uppdaterad: 06 december, 2021

Relaterade nyheter