Philip Runsten
  • nyhet
  • Ledarskap
03 december 2021

“Hög samarbetskvalitet är avgörande för hur alla organisationer fungerar”

“Jag drivs helt av frågan varför vi lägger sådana ofantliga belopp på organisationer och system samtidigt som vi saknar kunskap om hur man skapar bra samarbete på gruppnivå. Jag tycker det är en fascinerande, men också oerhört viktig fråga”, det berättar Philip Runsten en av talarna på Ledarskapsdagarna 2021.

Hej, Philip, berätta lite kortfattat, vem är du och vad jobbar du med?

– Jag har en bakgrund som konsult och entreprenör. Jag har främst jobbat med organisations- och systemutvecklingsprojekt i stora organisationer. Jag har själv varit med och byggt upp ett antal företag. Men från 2005 har jag arbetat med forskning på Handelshögskolan i Stockholm. Där jag skrev min avhandling.

Vad har du för drivkraft?

– Jag drivs helt av frågan varför vi lägger sådana ofantliga belopp på organisationer och system samtidigt som vi saknar kunskap om hur man skapar bra samarbete på gruppnivå. Jag tycker det är en fascinerande, men också oerhört viktig fråga. Vi har varken begreppen eller kunskapen om hur samarbete mellan individer fungerar, trots att det är en företeelse som är lika gammal som arten människa i sig. Om du skulle fråga en grupp människor idag om hur de kan säkerställa riktigt hög samarbetskvalitet där deras kunskap verkligen integreras så skulle 9 av 10 inte förstå frågan och övriga skulle endast ha en vag idé om hur de skulle bära sig åt. Detta trots att samarbetskvalitet på gruppnivå är helt avgörande för hur vi fattar beslut och genomför dem i alla organisationer, berättar Philip.

Under ditt pass på Ledarskapsdagen, vad kommer du att prata om?

– Jag kommer att prata om varför intelligens blir viktigare än effektivitet, och varför det då är samarbete på gruppnivå som blir den viktigaste faktorn i organisationer.

Läs även: ”Att leda in i framtiden snarare än att släpas dit” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt pass heter “samarbete är nyckeln till att lösa komplexa samhällsutmaningar”, varför är det viktigt att ledare satsar på att ha organisationer med goda samarbeten i fokus?

– Därför att det är lite "the missing piece" i organisationer. Hög samarbetskvalitet är avgörande för hur alla organisationer fungerar. Hur hög kvalitet de skapar. Men hög samarbetskvalitet kan inte organiseras fram eller skapas genom system och rutiner. Det är bara alla inblandade individer, när de möts och arbetar på gruppnivå som kan skapa det. Och då måste de veta hur de ska göra, säger Philip.

Hur sätter man upp strategier för ett gott samarbete?

– Man kan säga att det handlar om fyra områden:

1. Att skapa förståelse för fenomenet. Genom förståelse, förklaring och begrepp kommer motivationen hos individerna. Idag är begrepp som samarbete alldeles för vaga.  

2. Man ökar generell samarbetsskicklighet hos medarbetarna. Det handlar om kunskap och utbildning. Idag är det väldigt få medarbetare som har någon form av utbildning i samarbetsskicklighet. 

3. Man skapar en systematik att jobba med frågan i alla de grupper och mikrosystem som finns i en organisation. Vi använder begreppet "team debrief" för detta. Det handlar bara om att alla grupper och mikrosystem görs ansvariga för hur de arbetar med sin samarbetsförmåga i den specifika gruppen. Hur de gör det får de bestämma själva. Det viktiga är att de görs och förstår att de är ansvariga för det. 

4. Man utvecklar verktyg, applikationer och stöd som individer, grupper och mikrosystem kan använda för att arbeta med sin samarbetskvalitet.

– Jämfört med vad moderna organisationer lägger på IT idag så är kostnaden för detta närmast försumbar, säger Philip.

Hur ser det ut när en grupp fungerar riktigt bra tillsammans? Vad är det som blir bra?

– En grupp med hög kunskapsintegration kännetecknas av att de lägger sin energi och resurser på rätt problem. De tar fram all den kunskap och förmåga som finns i relation till den uppgift de har. Grupper med medelmåttig kunskapsintegration, vilket är de flesta, i dagens arbetsliv har en för svag uppfattning om vad som är viktigt, dvs en för dålig definition av sin uppgift. De förlorar mycket av sin energi på att inte arbeta bra med varandra och på att de "siktar" fel. De använder den kunskap de har på ett stelt och underutnyttjat sätt. Grupper med låg kunskapsintegration kan i princip arbeta med helt fel uppgift, lägga all sin energi på interna konflikter och i praktiken skapa lösningar som är rent destruktiva för sin organisation.  

Vad är ett modernt ledarskap för dig?

– Modernt ledarskap för mig handlar mindre om alla de stilar och varianter på hur ledare ska uppträda som presenteras. Det moderna i ledarskapet i dag är att de som leds många gånger vet mer om detaljer och förutsättningar än vad ledarna vet. Men också att de i sin tur är specialiserade. Så varken ledare eller de som leds har någon egentlig överblick, ännu mindre kontroll, över situationen, säger Philip och fortsätter:

– Modernt ledarskap handlar därför mer om vad gruppen behöver av ledaren än hur ledaren “får med sig" gruppen. Det är något som både ledare och ledda behöver bli medvetna om. En individ i en grupp idag kan utan problem underminera vilken ledare som helst, och det behöver inte ens vara med avsikt. De är kanske inte ens medvetna om det. Så känslig är gruppdynamiken. Därför är det missvisande att vi lägger så mycket tid på hur ledare ska vara för att vara perfekta. Ingen ledare kommer någonsin att vara perfekt. Det vore mycket bättre om vi la åtminstone hälften av vårt fokus på hur en bra medarbetare uppträder. Hur man blir en bra spelare. För det handlar inte om att vara en följsam ja-sägare, utan om att vara en "konstruktiv motsägare". Med det menas att du tar ansvar både för din integritet, men också för ditt engagemang i organisationen. Kan du inte känna båda så är det något som du måste göra något åt. Organisationen kan inte vara ansvarig för det.

Läs också: “Jag ser våra organisationer som våra viktigaste instrument i hanteringen av samhällsutmaningar” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från ditt pass?

– Jag hoppas de tar med sig ett perspektiv. Detta är märkligt nog ett nytt sätt att se på organisationer och samarbeten. Därför finns fortfarande mycket att utforska och få självklara svar på hur man ska lösa specifika problem. Men det finns å andra sidan massor av intelligenta människor i alla organisationer som kan hjälpa till med det, avslutar Philip.

Ledarskapsdagen den 10 december riktar sig till dig som arbetar med chef- och ledarskapsfrågor samt HR. Sista anmälningsdagen är den 6 december och du anmäler dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 03 december, 2021 | Senast uppdaterad: 03 december, 2021

Relaterade nyheter