Fredrik Torberger.
  • nyhet
  • Framtid
  • Ledarskap
30 november 2021

”Att leda in i framtiden snarare än att släpas dit”

Ett gott ledarskap och god kultur blir extra viktigt när en organisation utsätts för ett starkt förändringstryck. Det menar Fredrik Torberger, chef för Kairos Futures affärsområde Citizens and societies, en av talarna på Ledarskapsdagen 2021.

Fredrik Torberger är framtidsstrateg med en beteendevetarbakgrund och han leder ett team som jobbar mot offentlig och idéburen verksamhet på Kairos Futures affärsområde Citizens and societies. Han är även först ut bland talarna på Ledarskapsdagen den 10 december.

Vad har du för drivkraft?

– Att arbeta med omvärldsanalys är oerhört lärorikt och det gillar jag. Jag tycker det är väldigt spännande att försöka förstå hur samhällskontraktet förändras framöver när samhället behöver uppnå hållbarhet och samtidigt förändras av teknikens hot och möjligheter. Det får effekter på både individ-, organisations- och samhällsnivå. Och därför är det så viktigt att som ledare förstå det skeendet, berättar Fredrik.

Under ditt pass på Ledarskapsdagen, vad kommer du att prata om?

– Jag kommer att beskriva just den förändring som jag nämnde, väcka nyfikenhet men också respekt för dess bredd och djup. Jag menar att gott ledarskap och god kultur blir extra viktigt när en organisation utsätts för ett starkt förändringstryck. Det är det som alla organisationer just nu gör och kommer att fortsätta göra tills samhället har hittat någon form av ny normal, det vill säga ett sätt att fungera som inte hotar människans framtida livsmöjligheter, säger Fredrik.

Den digitala transformationen är ju enorm, går det att svara på hur stor omställningen är?

– Både ja och nej. Ja för att vi helt enkelt kan konstatera att vi inte har en aning om hur olika verksamheter kommer att skapa sina värden om 10 år, för hur långt har tekniken kommit då? Utvecklingen går ju så rasande fort. Men just den premissen ger ju också svaret nej, vi kan inte svara på hur stor omställningen är. Däremot kan vi med all säkerhet slå fast att drivkrafterna för att använda produktivitetssökande teknik är enorma. Vilket i sin tur motiverar forskare och företag att fortsätta med ständig utveckling, för det finns helt enkelt en massa köpare av smart teknik.

Har du inte anmält dig till Ledarskapsdagen? Här gör du det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På vilket sätt är det här en ledningsfråga?

– Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för andra att lyckas i relation till organisationens mål och visioner. För att kunna göra det krävs förståelse för vad som är möjligt i dag och sannolikt möjligt i morgon, hur ska en annars kunna stötta medarbetare i deras sökande efter nya lösningar? En framtidskompetent chef inger också förtroende vilket i sin tur gynnar den psykologiska trygghet som är så viktig för experimenterande och innovation, berättar Fredrik.

Hur ska man arbeta strategiskt med den digitala omställningen i dag?

– Det är en stor fråga, men ett första steg är att se sig om och titta framåt: vad gör andra och vad kan bli möjligt i morgon? Den omvärldsbilden kan sedan bli grunden för framtagandet av en digital strategi som beskriver vägen till en uppdaterad teknikanvändning i den egna organisationen, inklusive de förändringar av kultur och ledarskap som ska till.

Hur tänker du att organisationer, ledarskapet och medarbetarskapet kommer att utvecklas framöver?

– Oj, ännu en enorm fråga! Några korta svar: organisationer kan förvänta sig fler partnerskap, både för att kunna leverera bättre tjänster och produkter men också i arbetet med att optimera hela produktionskedjans hållbarhet. Ledarskap kommer att fortsätta att handla om att få andra att lyckas, i vilket ingår att både agera med hög EQ och samtidigt kunna erbjuda stöd när autonoma grupper av medarbetare behöver välja väg framåt. Medarbetarskap tror jag kommer förändras när organisationernas väggar blir mer porösa och mer samarbeten kommer leda till att fler har kollegor i andra organisationer. Arbetsplatsen i den abstrakta betydelsen en avgränsad miljö tror jag kommer vidgas och fler kommer att jobba med fler.

Under pandemin har ju tekniken verkligen gått framåt, hur ser du att den kommer att påverka organisationer?

– Å ena sidan kan vi nog lita på att medarbetarnas krav om distansarbete några dagar i veckan kommer att förbli en ny standard. Och andra sidan har vi inte sett de långsiktiga effekterna av distansarbetet. Jag är helt öppen för att vi kommer få se någon form av backlash längs vägen, men oavsett det kommer särskilt chefer behöva utveckla nya sätt att göra sitt jobb, säger Fredrik.

Hur påverkar den digitala transformationen kommunala företag?

– Kommunala företag har ingen särställning i förhållande till den digitala transformationen. Möjligtvis är kraven på dem att lyckas med digitalisering ännu högre eftersom de kommunala företagens produktivitet i slutändan blir en fråga om demokrati, tillit och möjligheterna till ett fungerande välfärdssamhälle. Ett privat företag kan gå i konkurs utan några större konsekvenser för det omgivande samhället, men ineffektiva kommunala företag betyder förlorade kommunala medel från första kronan, säger Fredrik.

Vad är ett modernt ledarskap för dig?

  • En god förmåga att se människors drivkrafter och utmaningar, det är grunden för att tillgodose mångas önskan om att utvecklas, men också grunden för att lyckas med nästa punkt.
  • Att ge varje individ maximalt förtroende utifrån deras kompetens- och mognadsnivå, för att väcka en känsla av ägande och delaktighet i organisationens resa.
  • En personlig trygghet som gör det möjligt att leda empatiskt och tydligt även i stressande föränderliga tider.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från ditt pass?

– En känsla av att leva i en spännande tid och en lust att agera, snarare än reagera, att leda in i framtiden snarare än att släpas dit.

Och till sist, du har ju varit huvudförfattare till Sobonas kommande rapport om digitalisering från ett samhälls-, organisations- och ledningsperspektiv, kan du ge någon teaser från den rapporten?

– Den är resultatet av ett fint samarbete under Anna Liréns och Madeleine Gimåkers ledning och jag vill påstå att rapporten har en bredd som gör att alla, oavsett teknikintresse, borde kunna finna den meningsfull. Breda samhällsperspektiv blandas med praktisk how-to och tillsammans med dialogmaterialet är jag övertygad om att många ledningsgrupper kan lyfta det interna samtalet om digital transformation, avslutar Fredrik.

Ledarskapsdagen den 10 december har som tema framgångsrikt ledarskap i en gåtfull tid. Det går fortfarande att anmäla sig då sista anmälningsdagen är den 6 december. Du anmäler dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 30 november, 2021 | Senast uppdaterad: 30 november, 2021

Relaterade nyheter