Madeleine Gimåker och Anna Lirén
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
22 november 2021

”Vi hoppas kunna bidra till en fortsatt stark samhällsutveckling”

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut i dag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.”

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut i dag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.” Med den enorma historia som finns såg vi behovet av att teckna den gemensamma berättelsen”, säger Madeleine Gimåker, strategisk utveckling på Sobona.

De kommunala företagen har varit en stor del av samhällsutvecklingen sedan mitten på 1800-talet. Det finns en lång historia som bygger både erfarenhet, kompetens och stolthet. Hitintills har den levt hos varje medlemsföretag och i historiska dokument. Men de kommunala företagen har hela tiden verkat utanför strålkastarljuset. I och med rapporten Berättelsen om de kommunala företagen ritas en bild av de kommunala företagens framväxt de senaste 150 åren, deras betydelse historiskt och inför den omställning som samhället behöver göra.

– Med den enorma historia som finns såg vi behovet av att teckna den gemensamma berättelsen. Den som tar avstamp i tidsandans strömningar och de kommunala företagens skapandekraft. Med den som utgångspunkt kan vi ta med oss de lärdomar vi har och fortsätta att utveckla och bygga samhället, berättar Madeleine Gimåker.

– Med en berättelse som både tar sikte på historiska och framtida förutsättningar och framgångsfaktorer hoppas vi också kunna bidra till en fortsatt stark samhällsutveckling. Att vi tillsammans, i samarbete och partnerskap ska kunna ta lärdom av varandra och möta de utmaningar vi står inför. Här är det viktigt att de kommunala företagen också belyses. För att sprida den kunskap de besitter. Men, framför allt, också för att skapa förutsättningar för att de ska kunna leva upp till den potential de har som organisationer, säger Anna Lirén, strategisk utveckling på Sobona.

Läs Ny rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Vad hoppas ni att rapporten ska leda till?

– Vi hoppas så klart att en del av strålkastarljuset kommer att riktas mot de kommunala företagen framgent. För med en så stor roll i samhällsutvecklingen finns så mycket erfarenhet, säger Anna Lirén.

– Det finns inget självändamål med strålkastarljuset men det i sin tur kan bidra till att större kunskap etableras om de kommunala företagen. Förhoppningsvis kan nyfikenheten väckas hos forskare och historiker. Med den här rapporten har vi bara skrapat på ytan av allt som finns att berätta. Vi kan alla dra lärdomar av den utvecklingsresa som de kommunala företagen gjort. Men det finns också stora möjligheter att öka kunskapen om när de kan vara framgångsrika i deras unika associationsformer. Dessutom finns här en stor möjlighet att lära om vad som behöver finnas på plats för att det kommunala företaget ska kunna verka optimalt till samhällets fördel, berättar Madeleine Gimåker.

 Om ni ska lyfta några delar från rapporten, som är extra intressanta vad skulle det vara?

– Historieintresserad som jag är tycker jag ju naturligtvis att hela berättelsen berör. Men för att inte tappa fokus på framtiden vill jag också passa på att lyfta de delar som berör vilka fördelarna kan vara med kommunala företag samt vad som behöver finnas på plats för att de ska kunna leverera som bäst på de fördelarna, säger Madeleine Gimåker.

Ladda ner rapporten Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Är det något ni blev förvånade över eller överraskade över när ni jobbade med rapporten?

– Egentligen inte. Men jag blev oerhört stärkt i den bild vi delar med våra medlemmar. Det är alltid viktigt för mig att kliva in i uppdrag som detta med ett utforskande förhållningssätt. Det gör att jag inte så lätt blir överraskad. Men jag kan bli förundrad, utmanad eller berörd. Och det blev jag många gånger. Tänk bara hur vår tids simhallar, som vi förknippar med glädje, motion och lek en gång etablerades för att ta hand om dåtidens största samhällsproblem – den bristande hygienen. Att säkerställa den handlade ju då om ett annat perspektiv på den hållbara utvecklingen, berättar Madeleine Gimåker.

Vad är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

– Att när rätt förutsättningar funnits på plats har de kommunala företagen skapat stordåd. De har bidragit till att lösa varje epoks unika utmaningar. Det gäller i frågor som rör så väl hygien som infrastruktur som bostäder. Med den vetskapen och med kunskap om vad som behöver finns på plats finns alla förutsättningar i världen att de ska kunna fortsätta att skapa stordåd också i framtiden, avslutar Anna Lirén.

Här hittar ni mer om rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 22 november, 2021 | Senast uppdaterad: 24 november, 2021

Relaterade nyheter