Arbetsmiljörådet
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Sobona
18 november 2021

Värdefulla utbyten i Sobonas arbetsmiljöråd

Arbetar du med arbetsmiljö på ett av Sobonas medlemsföretag? Det finns fortfarande möjlighet att gå med i Sobonas arbetsmiljöråd. Här berättar Frida Lindmark, ordförande i arbetsmiljörådet, mer om vad de gör.

Sobonas arbetsmiljöråd är ett forum för Sobonas medlemmar som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det består av personer från medlemsföretagen och träffas fyra gånger per år.

– I rådet lyfter vi aktuella frågor som påverkar verksamheten på kort- och lång sikt och utbyter erfarenheter. Vi tar också del av aktuella arbetsmiljöfrågor som bevakas av Sobonas arbetsmiljöstrateg Ann-Charlotte Rand, som också är samordnare av arbetsmiljörådet. Det är ett värdefullt utbyte mellan medlemmar och Sobona. 

Vi som är med i rådet kommer från flera olika branscher vilket gör att vi kan bidra med olika perspektiv, utbyta erfarenheter och lära av varandra mellan våra branscher. Arbetsmiljörådet har inte funnits så länge och tillsammans påverkar vi agendan och innehållet, berättar Frida Lindmark, ordförande i arbetsmiljörådet.

Kan du berätta lite mer om vad ni gör i arbetsmiljörådet?

– Vi träffas fyra gånger per år och till varje möte har vi aktuella teman – fokusområden som vi lyfter och diskuterar kring. Under flera möten har vi diskuterat de lärdomar som vi tar med oss post-corona och framför allt hur vi ska arbeta framåt. Det är något som vi kommer att fortsätta med. Andra frågor som vi tar upp är till exempel det stora förnyelsearbetet av Arbetsmiljöverkets regler som pågår och hur det påverkar oss.  

Vilka är det som ingår i arbetsmiljörådet?

– I rådet ingår medlemsföretag från de olika branscherna bland annat fastighet, skola, vård och energi och vi som är med jobbar alla med arbetsmiljöfrågor.    

Kan du lyfta något intressant exempel som har kommit upp i rådet? 

– Att utbyta erfarenheter kring de olika arbetsmiljöfrågor som uppstått under pandemin, vilka utmaningar vi haft och hur de hanterats men också möjligheter som finns framåt med till exempel nya arbetssätt. Andra aktuella områden som vi kommer att ta upp under hösten är bland annat att dela med oss av bra exempel på on-boarding/introduktion av nyanställda. Som en del i vår omvärldsspaning så planerar vi också att bjuda in andra personer till rådet utifrån aktuella frågor.  

Hur går man med i arbetsmiljörådet? Eller kan man gå med?

– Medlemskapet i rådet är personligt och du behöver ha en kompetens inom arbetsmiljö samt att företaget som du representerar är medlem i Sobona. Om du är intresserad av att veta mer så hör gärna av dig till mig Frida, som ordförande eller Ann-Charlotte som samordnare, avslutar Frida.

Publicerad: 18 november, 2021 | Senast uppdaterad: 17 november, 2021

Relaterade nyheter